ŠEIMININKŲ IR ORGANIZATORIŲ APSAUGA

Potyrio draudimas

Retais atvejais, kai apdrausto potyrio metu asmuo susižeidžia arba sugadinamas jo turtas, organizatoriai gali būti apsaugoti iki 1 mln. USD dydžio civilinės atsakomybės draudimu.

Retais atvejais, kai apdrausto potyrio metu asmuo susižeidžia arba sugadinamas jo turtas, organizatoriai gali būti apsaugoti iki 1 mln. USD dydžio civilinės atsakomybės draudimu.

Gali naudotis dauguma potyrių organizatorių
Organizatoriai apsaugoti nuo potyrio pradžios iki pabaigos
Kelionių sektoriuje tam nėra lygių

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Ką dengia draudimas?

Potyrio draudimas gali apimti:

  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečių ar kitų asmenų kūno sužalojimą
  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečiams ar kitiems asmenims priklausančiam turtui padarytą žalą

Potyrio draudimas neapima:

  • Tyčinis kūno sužalojimas ar žala turtui (ne nelaimingas atsitikimas)
  • Žala šeimininko asmeniniam turtui, dingę ar pavogti daiktai
  • Potyriai, kurių metu naudojami orlaiviai ar kilnojama įranga

Nėra ko nerimauti

Pasiruošimo potyriui laikas

Potyrio draudimas gali suteikti apsaugą organizatoriams potyrio metu bei jiems tvarkant potyrio vietą, prieš potyriui prasidedant ar jam pasibaigus, kaip numatyta poliso sąlygose.

Taikymas pagalbininkams

Potyrio draudimas gali galioti ir pagalbininkams, teikiantiems su potyriu susijusias paslaugas.

Pagalba visą parą

Jei jums ar jūsų svečiams kas nors nutiktų, mūsų pasaulinė bendruomenės aptarnavimo komanda pasiruošusi padėti. Jei turite klausimų apie Potyrio draudimą, susisiekite su mumis, ir mes nukreipsime jus pas atitinkamą teikėją.

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Patarimas: pasinaudokite informacijos apie saugą ištekliais

Airbnb bendradarbiauja su Amerikos Raudonuoju Kryžiumi ir Tarptautine Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija, kad padėtų pasirūpinti saugumu 191 šalyje. Sužinokite, kaip pasirengti skubaus reagavimo reikalaujančioms situacijoms, paruošti pirmosios pagalbos vaistinėlę, saugiai elgtis virtuvėje ir kt.

Patarimas: pasinaudokite informacijos apie saugą ištekliais

Airbnb bendradarbiauja su Amerikos Raudonuoju Kryžiumi ir Tarptautine Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija, kad padėtų pasirūpinti saugumu 191 šalyje. Sužinokite, kaip pasirengti skubaus reagavimo reikalaujančioms situacijoms, paruošti pirmosios pagalbos vaistinėlę, saugiai elgtis virtuvėje ir kt.

Pretenzijų tvarkymo procesas

1. Pildoma priėmimo forma

Kai organizatorius, svečias arba trečioji šalis kreipsis į bendruomenės aptarnavimo komandą, Airbnb pateiks informaciją apie pretenzijos pareiškimo procesą.

2. Draudikas paskiria žalų ekspertą, kuris nagrinėja pretenziją

Užpildžius priėmimo formą, žalų ekspertas draudimo bendrovės vardu susisieks ir aptars pretenziją bei surinks informaciją.

3. Pretenzija nagrinėjama

Žalų ekspertas (trečioji šalis) išnagrinėja pretenziją vadovaudamasis Potyrių draudimo sąlygomis ir aktualiais galiojančios jurisdikcijos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Atsakymai į jūsų klausimus

Ar turiu ko nors imtis, kad prireikus galėčiau pasinaudoti Potyrio draudimu?

Ne. Esate apdrausti automatiškai, jei jūsų potyris atitinka draudimui nustatytus reikalavimus.

Kai tampate potyrio organizatoriumi ir išreiškiate sutikimą su Paslaugų teikimo sąlygomis, tuo pačiu sutinkate, kad jums galiotų Potyrio draudimo teikiama apsauga nuo įvykių Airbnb potyrių metu, atsižvelgiant į draudimo polise numatytas sąlygas.

Jei norite atsisakyti draudimo, turite atlikti visus šiuos veiksmus:

  • Parašyti mums iš el. pašto adreso, susieto su jūsų turima potyrio organizatoriaus paskyra
  • Nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį, susietą su jūsų turima potyrio organizatoriaus paskyra
  • Nurodyti tikslų jūsų organizuojamo potyrio pavadinimą

Atkreipkite dėmesį – atsisakymui skirtas el. pašto adresas naudojamas tik atsisakymo prašymams tvarkyti, kito pobūdžio laiškai nenagrinėjami.

Kas bus, jei potyrio metu susižeisiu?

Jūsų saugumas mums svarbiausias. Jei potyrio metu susižeidėte arba jums prireikė medicininės pagalbos, vykite į saugią vietą ir nedelsdami kreipkitės į vietines skubios pagalbos tarnybas.

Kai būsite saugūs, o skubiausiai spręstini dalykai bus sutvarkyti, apie incidentą praneškite mums Airbnb programėlėje pasirinkdami kortelę Profilis, po to Žinynas ir pagalba, o paskui savo kelionės skiltyje pasirinkdami Susisiekti su Airbnb. Daugiau informacijos

Esu Airbnb potyrių organizatorius; kas bus, jei potyrio metu kas nors susižeis?

Mūsų bendruomenės saugumas mums yra svarbiausia. Jei potyrio metu kas nors susižeistų arba žmogui prireiktų medicininės pagalbos, turite nugabenti visus į saugią vietą, taip pat reikia nedelsiant kreiptis į vietines skubios pagalbos tarnybas.

Visiems pasiekus saugią vietą ir patenkinus neatidėliotinus poreikius, praneškite apie incidentą mums ir informuokite, ar galėtume suteikti papildomos pagalbos. Daugiau informacijos

Kaip veikia Potyrio draudimas?

Potyrio draudimas suteikia apsaugą, numatytą polise, išduotame Zurich Insurance plc – vieno iš patikimiausių draudimo paslaugų teikėjų pasaulyje.

Polise yra įvardyta Airbnb, taip pat Airbnb potyrių organizatoriai. Norint pasinaudoti šios programos suteikiama apsauga, nereikia mokėti jokios draudimo įmokos, nėra ir išskaitos.

Kai kas nors potyrių organizatoriui pareiškia pretenziją atlyginti žalą, žalų ekspertas (trečioji šalis) pretenziją administruoja ir išsprendžia vadovaudamasis su Airbnb suderintomis taisyklėmis.

Kas yra organizatorių apsaugos draudimas?

Šeimininkų apsaugos draudimo programa suteikia pagrindinį civilinės atsakomybės draudimą iki 1 mln. USD sumai už įvykį, jei trečioji šalis pateikia pretenziją dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos, susijusios su viešnage naudojantis Airbnb.

Šiam draudimui taikoma 1 mln. USD riba vienam siūlomam būstui, taip pat gali būti taikomos tam tikros sąlygos, apribojimai ir išimtys. Daugiau informacijos

Kuo Potyrio draudimas skiriasi nuo Airbnb Garantijos šeimininkams ir Apsaugos draudimo šeimininkams?

Airbnb Garantija šeimininkams ir Šeimininkų apsaugos draudimas sukurti būstų šeimininkams apsaugoti. Potyrio draudimas skirtas apsaugoti potyrių organizatorius.

Airbnb Garantija šeimininkams skirta apsaugoti šeimininkus nuo žalos jų turtui ar būstui, jei svečiai visgi padarytų turtinės žalos, nors tai pasitaiko retai. Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite mūsų Garantijos šeimininkams puslapyje.

Apsaugos draudimas šeimininkams skirtas apsaugoti šeimininkus nuo trečiųjų šalių pretenzijų dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos svečiuojantis skelbime nurodytame būste. Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų Šeimininkų apsaugos draudimo puslapyje.

Potyrio draudimas skirtas apsaugoti potyrių organizatorius nuo trečiųjų šalių pretenzijų dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos, kuri įvyksta surengto potyrio metu. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite Pagalbos centre.

Pasiruošę kurti savo potyrį?

Pasiruošę kurti savo potyrį?