Pradėjus vesti tekstą pasirodys paieškos pasiūlymai. Peržiūrėkite juos naudodami rodykles aukštyn ir žemyn. Norėdami pasirinkti, paspauskite įvesties mygtuką (Enter). Jei pasirinksite frazę, ji bus pridėta prie paieškos laukelio teksto. Jei pasirinksite nuorodą, naršyklė pereis į tą puslapį.
Išsami informacija apie įmonę
Svetainės teikėjas:
Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland
Valdybos nariai:
Dermot Clarke, Killian Pattwell, Andrea Finnegan
PVM mokėtojo kodas: IE9827384L
Prekybos registro numeris: (Airijos bendrovių registravimo tarnyba) IE 511825
Susisiekti su mumis:
Email address :
terms@airbnb.com
Šalis, susitarianti dėl mokėjimo paslaugų naudotojams, kurių gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ir Rusijoje:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
Londonas
EC2M 4RB
Jungtinė Karalystė
Įmonės kodas:
09392688
Valdybos nariai:
Quent Rickerby, Bart Rubin, Alyssa Cutright
Airbnb Payments UK Ltd. mokėjimą autorizuoja ir reglamentuoja Finansinio elgesio priežiūros tarnyba kaip elektroninių pinigų institucija, kurios nuorodos numeris 900596.
Šalis, susitarianti dėl mokėjimo paslaugų naudotojams, kurių gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra Europos ekonominėje erdvėje:
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Liuksemburgas
Luxembourg
Įmonės kodas:
B230618
Valdybos nariai:
Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin
Airbnb Payments Luxembourg S.A. yra autorizuota ir reguliuojama Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (registracijos nr. Z21).
Europos Komisijos elektroninę ginčų sprendimo platformą galite rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr. Atkreipkite dėmesį, kad Airbnb nėra įsipareigojusi ir neprivalo naudoti alternatyvaus ginčų su naudotojais sprendimo subjektų.

Informacija apie vidutinį aktyvių paslaugos gavėjų Europos Sąjungoje skaičių per mėnesį:

Pagal Skaitmeninių paslaugų akto 24 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad interneto platformos ne vėliau kaip 2023 m. vasario 17 d., o vėliau – kas šešis mėnesius, paskelbtų „informaciją apie tai, kiek vidutiniškai aktyvių paslaugos gavėjų per mėnesį yra Europos Sąjungoje“.

Laikydamiesi Skaitmeninių paslaugų akto nuostatų, įskaitant 77 konstatuojamąją dalį, apskaičiavome, kad vidutinis mėnesio aktyvių paslaugos gavėjų Europos Sąjungoje skaičius 2023 rugp. 1 – 2024 saus. 31 laikotarpiu yra apytiksliai 33.5M.

Mes ir toliau stebėsime pokyčius ir kas šešis mėnesius, kaip to reikalauja Skaitmeninių paslaugų akto 24 straipsnio 2 dalis, skelbsime informaciją apie vidutinį aktyvių mūsų paslaugų gavėjų Europos Sąjungoje skaičių per mėnesį.

Informacija, į ką ES institucijos turėtų kreiptis dėl DPS
Bendrasis kontaktinis adresas valstybių narių institucijoms, Europos Komisijai ir valdybai pagal DPS 11 straipsnį: dsa-authorities@airbnb.com. Kreiptis privaloma anglų kalba arba turi būti pateiktas vertimas į anglų kalbą.
© 2024 Airbnb, Inc. All rights reserved.