Išsami informacija apie įmonę

Svetainės teikėjas:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublinas 2, D02 DP23
Airija

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell ir Andrea Finnegan
PVM mokėtojo kodas: IE9827384L
Prekybos registro numeris: (Airijos bendrovių registravimo tarnyba) IE 511825

Susisiekti su mumis:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.lt/help/contact_us

Šalis, susitarianti dėl mokėjimo paslaugų naudotojams, kurių gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ir Rusijoje:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
Londonas
EC2M 4RB
Jungtinė Karalystė

Įmonės numeris: 09392688
Direktoriai: Quent Rickerby, Bart Rubin ir Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited mokėjimą autorizuoja ir reglamentuoja Finansinio elgesio priežiūros tarnyba kaip elektroninių pinigų institucija, kurios nuorodos numeris 900596.

Šalis, susitarianti dėl mokėjimo paslaugų naudotojams, kurių gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra Europos ekonominėje erdvėje:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Liuksemburgas

Įmonės numeris: B230618
Direktoriai: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin ir Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. yra autorizuota ir reguliuojama Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (registracijos numeris – Z21).

Europos Komisijos elektroninę ginčų sprendimo platformą galite rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr. Atkreipkite dėmesį, kad Airbnb nėra įsipareigojusi ir neprivalo naudoti alternatyvaus ginčų su naudotojais sprendimo subjektų.

Informacija apie vidutinį aktyvių paslaugos gavėjų Europos Sąjungoje skaičių per mėnesį:

Pagal Skaitmeninių paslaugų akto 24 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad interneto platformos ne vėliau kaip 2023 m. vasario 17 d., o vėliau – kas šešis mėnesius, paskelbtų „informaciją apie tai, kiek vidutiniškai aktyvių paslaugos gavėjų per mėnesį yra Europos Sąjungoje“.

Laikydamiesi Skaitmeninių paslaugų akto nuostatų, įskaitant 77 konstatuojamąją dalį, apskaičiavome, kad vidutinis mėnesio aktyvių paslaugos gavėjų Europos Sąjungoje skaičius 2023 m. vasario 1 d. - 2023 m. liepos 31 d. laikotarpiu yra apytiksliai 38.8M.

Mes ir toliau stebėsime pokyčius ir kas šešis mėnesius, kaip to reikalauja Skaitmeninių paslaugų akto 24 straipsnio 2 dalis, skelbsime informaciją apie vidutinį aktyvių mūsų paslaugų gavėjų Europos Sąjungoje skaičių per mėnesį.