AirCover

Visapusiška apsauga keliaujant.
Visada galioja, visada nemokama.
Tik per Airbnb.

AirCover

Visapusiška apsauga keliaujant.
Visada galioja, visada nemokama.
Tik per Airbnb.

AirCover kiekvienam svečiui kiekvienos viešnagės metu suteikia ketveriopą apsaugą

Užsakymo apsaugos garantija

Mažai tikėtinu atveju, jei 30 dienų iki jūsų atvykimo laikotarpiu šeimininkui tektų atšaukti jūsų užsakymą, rasime jums panašius ar geresnius namus arba grąžinsime pinigus.

Atvykimo garantija

Jei negalite patekti į užsakytus namus, o šeimininkas negali išspręsti šios problemos, surasime jums panašius ar geresnius namus jūsų numatytam viešnagės laikotarpiui arba grąžinsime pinigus.

Skelbimo tikslumo garantija

Jei bet kuriuo viešnagės metu pastebėsite, kad būstas nėra toks, kaip skelbiama (pavyzdžiui, nebeveikia šaldytuvas ir šeimininkas negali jo lengvai pataisyti arba būste yra mažiau miegamųjų nei nurodyta), galėsite per tris dienas apie tai pranešti ir mes rasime jums panašius arba geresnius namus arba grąžinsime sumokėtus pinigus.

Visą parą veikianti saugumo linija

Jei kada nors pasijustumėte nesaugiai, bet kuriuo paros metu galėsite skubiai susisiekti su specialiai parengtais saugumo komandos darbuotojais.
Raskite išsamią informaciją, kaip AirCover apsaugo jūsų užsakymą, ir visas taikomas išimtis.

Tik Airbnb suteikia jums AirCover

AirbnbKonkurentai
Užsakymo apsaugos garantija
Atvykimo garantija
Skelbimo tikslumo garantija
Visą parą veikianti saugumo linija
AirCover pranašumai, palyginti su apsauga, kurią 2022 m. kovo duomenimis nemokamai siūlo mūsų tiesioginiai konkurentai.

Visi užsakymai pasižymi AirCover

Atsakymai į jūsų klausimus

Nerandate to, ko ieškote? Apsilankykite mūsų Pagalbos centre.

Ir dar – AirCover šeimininkams

Norite priiminėti svečius? Naudodamiesi AirCover šeimininkams galite drąsiai imtis veiklos.
Daugiau apie svečių priėmimą