Šis turinys jūsų pasirinkta kalba neteikiamas, todėl kol kas pateikėme jį artimiausia galima kalba.

Naujas būdas mūsų kovoje su diskriminacija Airbnb platformoje

Pristatome Project Lighthouse projektą, kurio tikslas – aptikti, įvertinti ir įveikti diskriminaciją.
Autorius: Airbnb (2020 m. birž. 15 d.)
7 min. skaitymo
Atnaujinta 2022 m. gruod. 13 d.

Akcentai

  • Lighthouse projektas padės mums suprasti, kada ir kaip vyksta rasinė diskriminacija Airbnb platformoje.

  • Kad užtikrintume, jog šie svarbūs žingsniai būtų apgalvoti, bendradarbiaujame su pilietinių teisių gynimo grupėmis.

  • Kad užtikrintume, jog būtų gerbiamas visų privatumas, taip pat bendradarbiaujame su žymiausiomis privatumo organizacijomis.

Redaktoriaus pastaba: 2022 m. gruodžio mėn. pristatėme naują versiją, kurioje išsamiai aprašėme pradinius projekto Lighthouse rezultatus ir papildomas priemones, kurių imamės, kad būtų lengviau kovoti su diskriminacija. Susipažinkite su išsamia informacija.

Mūsų misija visada buvo kurti pasaulį, kuriame kiekvienas visur galėtų jaustis lyg namuose. Rasizmas, neapykanta ir diskriminacija prieštarauja visiems mūsų kaip įmonės ir pasaulinės bendruomenės įsitikinimams. Nuo 2016 m. iš Airbnb platformos pašalinome 1,3 mln. žmonių, atsisakiusių su kitais elgtis be išankstinio nusistatymo ar šališkumo, tačiau dar liko nemažai ką nuveikti.

Svarbus žingsnis nuolat kovojant su diskriminacija yra supratimas, kada ir kaip ji vyksta. Norėtume papasakoti apie projektą Lighthouse – novatorišką iniciatyvą, kuri buvo pradėta Jungtinėse Amerikos Valstijose siekiant atskleisti, įvertinti ir įveikti diskriminaciją užsakant paslaugas ar priimant svečius per Airbnb.

Žinome, kad gali kilti klausimų apie projektą Lighthouse ir ką jis reiškia jums, todėl pasistengėme pateikti atsakymus čia.

Kaip veiks Lighthouse projektas?
Diskriminacija grindžiama suvokimu, o Airbnb platformoje žmonės rasę suvokia iš tokių dalykų kaip vardai ir profilio nuotraukos. Kartu su pilietinių teisių organizacijomis Color Of Change, Upturn ir kitomis, pradedame tyrimą, kuris padės aptikti mūsų platformoje vykstančios diskriminacijos šaknis ir įvertinti mūsų platformoje taikomų taisyklių, nukreptų prieš diskriminaciją, efektyvumą.

Kaip Airbnb sukūrė Lighthouse projektą?
Projektą Lighthouse kūrėme konsultuodamiesi su žinomomis pilietinių teisių bei privatumo gynimo organizacijomis, tokiomis kaip Asian Americans Advancing Justice (AAJC), Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network, ir Upturn, kad mūsų veiksmai būtų apgalvoti ir gerbtų kiekvieno privatumą.

Kas gali dalyvauti?
Šiuo metu tyrimo tikslinė grupė yra JAV esantys šeimininkai ir svečiai.

Kada startuos Lighthouse projektas?
Planuojama, kad tyrimas prasidės rugsėjį ir visi šeimininkai bei svečiai turės galimybę atsisakyti jame dalyvauti. Nuo birželio 30 d. dalijomės informacija apie projektą ir kaip galima atsisakyti jame dalyvauti. Kiekvienas bus informuotas apie galimybę atsisakyti dalyvauti projekte iki jo pradžios likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Kaip Airbnb nori naudoti mano duomenis?
Šio projekto metu yra analizuojama diskriminacija, kurią lemia rasės suvokimas. Žmonės dažnai rasę sieja su vardu ir išvaizda. Norėdami suprasti šiuos dalykus, Airbnb profilio nuotraukomis ir su jomis susietais vardais pasidalysime su nepriklausomu partneriu, kuris nepriklauso Airbnb. Šis partneris veikia pagal griežtą konfidencialumo sutartį, todėl jam draudžiama dalytis šia informacija su kitais.

Partneris peržiūrės pateiktas nuotraukas ir vardus ir nurodys, kokiai rasei, jų manymu, priklauso asmuo remiantis tuo, ką jie mato. Jie pasidalys šiomis įžvalgomis su Airbnb komanda, kuri buvo suburta specialiai kovai su diskriminacija. Tačiau prieš pasidalijant šiais duomenimis, visa informacija, įskaitant nuotrauką, vardą ir kitą informaciją, kuri galėtų būti naudojama norint sužinoti, kuriai Airbnb paskyrai jie priklauso, yra pašalinama. Airbnb nesusies numanomos rasės su konkrečiomis paskyromis ir asmenimis.

Naudodamiesi partnerių įžvalgomis stengsimės suprasti, ar asmenų, kurie dėl tam tikrų priežasčių yra priskiriami tam tikrai rasei, užsakymai yra atšaukiami dažniau nei kitų, ir tai mums padės sukurti naujų funkcijų bei taisyklių, kad to būtų išvengta. Bendradarbiaujame su pilietines teises ir privatumą ginančiomis organizacijomis, kad užtikrintume, jog šis tyrimas būtų atliekamas apgalvotai ir gerbiant kiekvieno privatumą.

Ar Airbnb naudos tokias technines priemones kaip algoritmus, veido atpažinimą ar mašininį mokymąsi?
Ne. Manome, kad geriausiai suprasti, kaip žmonės tapatina rasę su asmeniu, geba žmogus, o ne mašina. Tam, kad tiriant tokį jautrų dalyką kaip rasė būtų galima naudoti algoritmus, veido atpažinimo technologiją arba mašininį mokymąsi, būtinas pilietinių teisių, privatumą ginančių organizacijų ir kitų organizacijų priežiūra bei indėlis. Jei svarstytume galimybę naudoti šias technologijas, konsultuotumėmės su šiomis organizacijomis bei apie tokius ketinimus informuotume jus.

Profilio nuotraukos nerodomos iki užsakymo patvirtinimo. Kodėl jums reikalinga profilio nuotrauka, kad galėtumėte atlikti tyrimą?
Nors profilio nuotraukos nerodomos užsakymo metu, mus domina, kaip profilio nuotraukos gali paveikti kitus naudotojų sąveikos platformoje aspektus, pavyzdžiui, atšaukimus ar atsiliepimus.

Kaip Airbnb gerbs mano privatumą?
Prieš analizuojant duomenis apie numanomą asmens rasę, visa informacija tvarkoma atskirai nuo jūsų profilio, o tai reiškia, kad ji nesusieta su jokia konkrečia Airbnb paskyra. Šios informacijos nenaudosime, kad pakeistume kieno nors individualią patirtį būnant Airbnb šeimininku ar svečiu ir nenaudosime jos rinkodaros ar reklamos tikslais. Ši informacija bus naudojama tik siekiant kovoti su diskriminacija. Mes tik analizuosime tendencijas plačiu mastu.

Kodėl Airbnb praneša apie Lighthouse projektą dabar?
Šį projektą vystėme beveik dvejus metus ir planavome jį pradėti 2020-aisiais. Tačiau neseniai JAV įvykę įvykiai privertė mus judėti greičiau. Nors Airbnb tiria atskirus asmenų pateiktus pranešimus apie diskriminaciją, tačiau šiuo metu neturime galimybės analizuoti didesnių su diskriminacija susijusių tendencijų ir modelių, kurie gali egzistuoti Airbnb platformoje. Šie atskiri diskriminacijos atvejai gali būti didesnės sisteminės problemos indikatorius, todėl norime kovoti su abiem.

Kas nutiks, jei Airbnb aptiks nelygybę?
Projektas Lighthouse yra viena iš mūsų nuolatinio darbo, skirto užkirsti kelią diskriminacijai Airbnb platformoje ir į ją reaguoti, dalių. Visos gautos įžvalgos bus panaudotos kuriant naujas funkcijas bei strategijas, padedančias užtikrinti, kad mūsų platformoje paslaugos būtų teikiamo nešališkai ir įgyvendinti mūsų ilgalaikę misiją – kad kiekvienas visur jaustųsi kaip namie.

Esama ir kitų diskriminacijos rūšių. Kodėl Airbnb skiriai tiek daug dėmesio rasei?
Pasisakome prieš visų rūšių diskriminaciją – ne tik rasinę, bet ir prieš vienos konkrečios bendruomenės diskriminaciją. Esame įsipareigoję kovoti su diskriminacija dėl rasės, odos spalvos, tautybės, amžiaus, lyties, lytinės tapatybės, religijos, seksualinės orientacijos, negalios ir šeiminės padėties – visa tai turi įtakos šeimininkams ir svečiams visame pasaulyje. Tai vienas iš platesnio masto veiksmų.

Kaip atsisakyti dalyvauti projekte Lighthouse?
Atsisakymo nustatymus galite bet kada pakeisti privatumo ir dalijimosi nustatymuose, o jei atsisakysite dalyvauti, nuo to momento projekte Lighthouse jūsų informacija nebebus renkama. Tačiau atminkite, kad jei šiais tikslais su mumis dalijatės informacija, padedate kurti naujus lyginamuosius Airbnb diskriminacijos aptikimo, vertinimo ir kovos su ja standartus. Prieš analizuojant duomenis apie numanomą asmens rasę, visa informacija tvarkoma atskirai nuo jūsų profilio, o tai reiškia, kad ji nebesusiejama su konkrečia Airbnb paskyra.

Kaip Airbnb padeda kitoms įmonėms kovoti su diskriminacija?
Technologijų įmonėms tenka didžiulė atsakomybė visiems užtikrinti nešališką paslaugų teikimą. Norime, kad projektas Lighthouse darytų poveikį ne vien Airbnb, todėl viešai prieinamame techniniame dokumente pristatome šio projekto metodiką. Tikimės, kad šis dokumentas taps pavyzdžiu kitoms įmonėms ir paskatins tolesnes inovacijas, kurias diegiant griežčiau vertinama diskriminacija ir apsaugomas naudotojų privatumas.

Ką Airbnb iki šiol nuveikė kovodama su diskriminacija?
Per pastaruosius kelerius metus atlikome kelis toliau nurodytus Airbnb platformos pakeitimus, kad padėtume kovoti su diskriminacija.

  • Mūsų nediskriminavimo politika: visi Airbnb naudotojai turi sutikti su mūsų Bendruomenės įsipareigojimu ir Nediskriminavimo politika. Jei patyrėte diskriminaciją, mes ištirsime jūsų atvejį bei imsimės atitinkamų veiksmų, o prireikus padėsime jums rasti kitą vietą apsistoti.
  • Profilio nuotraukų apsauga: mes visi esame šališki. Tačiau tokios bendrovės kaip Airbnb gali padaryti daugiau sukurdamos įrankius, kurie padėtų žmonėms nepriimti šališkumo paveiktų sprendimų. Todėl svečių profilio nuotraukos šeimininkams rodomos tik po to, kai užsakymas patvirtinamas, ir tai skatina šeimininkus priimti objektyvesnius sprendimus.
  • Objektyvūs užsakymai: greitojo užsakymo funkcija leidžia iš karto užsisakyti būstą taip palengvinant procesą šeimininkams, o svečiams sudarant lygias galimybes užsisakyti. Šiuo metu ši funkcija veikia milijonuose skelbimų ir jų skaičius tik didėja.
  • Speciali kovos su diskriminacija komanda: Airbnb turi specialią komandą, kuri siekia įdiegti naujoves, padėsiančias užkirsti kelią diskriminacijai ir ją įveikti. Ši komanda iniciavo Lighthouse projektą bei pasiūlė apsaugoti profilio nuotraukas.

Deja, vien Lighthouse projekto nepakaks įveikti platformoje egzistuojančios diskriminacijos, bet tai svarbus žingsnis, galintis padėti pastebėti diskriminaciją ten, kur ji anksčiau būdavo nepastebėta. Tai tik viena iš daugelio iniciatyvų, kuriomis siekiame, kad Airbnb platforma būtų teisingesnė visiems.

Dėkojame, kad esate mūsų bendruomenės dalis ir kad padedate mums kurti pasaulį, kuriame kiekvienas galėtų jaustis lyg namuose.

Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

Akcentai

  • Lighthouse projektas padės mums suprasti, kada ir kaip vyksta rasinė diskriminacija Airbnb platformoje.

  • Kad užtikrintume, jog šie svarbūs žingsniai būtų apgalvoti, bendradarbiaujame su pilietinių teisių gynimo grupėmis.

  • Kad užtikrintume, jog būtų gerbiamas visų privatumas, taip pat bendradarbiaujame su žymiausiomis privatumo organizacijomis.

Airbnb
2020 m. birž. 15 d.
Ar informacija buvo naudinga?