Pradėjus vesti tekstą pasirodys paieškos pasiūlymai. Peržiūrėkite juos naudodami rodykles aukštyn ir žemyn. Norėdami pasirinkti, paspauskite įvesties mygtuką (Enter). Jei pasirinksite frazę, ji bus pridėta prie paieškos laukelio teksto. Jei pasirinksite nuorodą, naršyklė pereis į tą puslapį.
Taisyklės

Prekių ženklų gairės

Airbnb jaučia didelę atsakomybę aptarnaudama savo bendruomenę, įskaitant šeimininkus, svečius, partnerius ir kitus asmenis, kurie naudojasi arba susiduria su mūsų platforma ir paslaugomis. Prekių ženklų apsauga yra mūsų atsakomybės prieš bendruomenę dalis. Nenorime, kad mūsų bendruomenė ar kas nors kitas būtų klaidinami ir manytų, kad mes tvirtiname, kontroliuojame ar valdome ką nors, kas nėra su mumis susiję, arba suteikiame tam leidimą. Šios gairės sukurtos siekiant apsaugoti mūsų prekės ženklą ir padėti jums atsakingai dalytis informacija apie Airbnb.

Šios gairės yra mūsų Paslaugų teikimo sąlygų dalis. Naudodamiesi bet kuriomis Airbnb paslaugomis sutinkate su šiomis gairėmis, mūsų paslaugų teikimo sąlygomis ir kitomis mūsų taisyklėmis.

1. Airbnb prekių ženklai

Airbnb prekių ženklai apima Airbnb pavadinimą, Airbnb logotipą, Bélo logotipą, Superšeimininko ženklelį ir Aircover, o taip pat visus žodžius, šūkius, piktogramas, logotipus, grafinius elementus, dizainą ir kitus Airbnb ir su Airbnb susijusius subjektus arba paslaugas ar produktus identifikuojančius rodiklius. Įdėjome daug pastangų siekdami užtikrinti, kad viskas, ką jums teikiame, būtų aukščiausios kokybės, o mūsų prekės ženklas atspindi šias pastangas. Dėl šios priežasties savo prekių ženklus ir jų išvaizdą saugome juos registruodami JAV ir visame pasaulyje.

naudoti negalite, nebent gautumėte oficialų raštišką atitinkamų Airbnb, Inc. verslo ar teisinių komandų sutikimą. Vienintelė išimtis – 2-me skirsnyje aprašytas ribotas „Airbnb“ naudojimas.

Venkite painiavos su Airbnb prekių ženklais

Ką turėtumėte daryti

 • Pasirinkite ir naudokite pavadinimą, logotipą ir prekės ženklą, įskaitant jo spalvą ir šriftą, kurie skirtųsi nuo Airbnb prekių ženklų ir prekės ženklo elementų.

Ko NEREIKIA daryti

 • Nenaudokite Bélo logotipo jokia forma, įskaitant atskirai arba kartu su bet kokiu įmonės pavadinimu, prekės ženklu, socialinės medijos paskyros pavadinimu arba bendriniu terminu.
 • Nenaudokite „Airbnb“, „Air“, „bnb“, „b&b“ ar panašių terminų savo svetainės pavadinime, įmonės pavadinime, produkto pavadinime, prekių ženkluose, domeno registracijoje, socialinėse medijose, prekės ženklo inventoriuje ir pan.
 • Turinyje, įskaitant prekių ženklus, logotipus, dizainą ar kitus prekės ženklo elementus, nenaudokite ryškios Airbnb Rausch spalvos.
 • Vietoje tokių terminų kaip „trumpalaikė nuoma“ nevartokite „Airbnb“.

Pavyzdžiai

Taip!

Ne...

Roberto geriausi nuomos saloje pasiūlymai

Airbnbike

Rolando nuomojamų būstų valymo paslaugos

Sunbnb arba Sun Bnb

Anos poilsiavietė saloje

BNB mokytojas

rentmyskihaus.com

Bikebandb arba Bikeb&b

Dviračių ir kambarių nuoma

nicebnb.com

Trumpalaikės nuomos agentūra

airmansion

2. „Airbnb“ pavadinimo vartojimas

Galite kalbėti apie Airbnb (įmonę) arba vartoti „Airbnb“ pavadinimą, kad faktiškai apibūdintumėte tai, ką siūlote. Jei tai darote, visada laikykitės šių gairių:

Naudokite faktinę, tikslią ir aprašomąją informaciją

Ką turėtumėte daryti

 • Galite paminėti „Airbnb“, bet tik tokiu būdu, kuris sąžiningai ir tiksliai apibūdintų jūsų ryšį su Airbnb įmone ir (arba) produktais, kurie yra Airbnb nuosavybė arba kuriuos ji patvirtino, pvz., „Airbnb šeimininkas“, „Airbnb skelbimas“, „Airbnb programėlė“ ir kt.
 • Vartokite „Airbnb“ tik pagrindiniame tekste (nenaudokite pavadinimuose ar antraštėse), kurio dydis, tipas, spalva ir stilius yra identiški likusio pagrindinio teksto dydžiui, tipui, spalvai ir stiliui.

Ko NEREIKIA daryti

 • Nekalbėkite apie „Airbnb“ taip, kad atrodytų, jog esate sudarę partnerystę, esate remiami arba patvirtinti Airbnb, įskaitant įmonės pavadinimą ir (arba) prekės ženklą (pvz., „Airbnb būstų valdymas“).
 • Nenaudokite žodžio „Airbnb“ daugiau nei reikia faktiškai apibūdindami savo ryšį su Airbnb. Jei frazė ar sakinys turi tą pačią reikšmę be žodžio „Airbnb“, tuomet jo nerašykite.
 • Apibūdindami trumpalaikę nuomą, laikiną apgyvendinimą ar nuomos valdymą, niekada nevartokite „Airbnb“.

Naudokite jį teisingai

Ką turėtumėte daryti

 • Rašykite „Airbnb“ – vienu žodžiu, didžiąja raide „A“. Pavadinimas nerašomas „AirBNB“, „AirBnB“ ar „AirBnb“, ir jame neturi būti tarpų, pvz. „Air BNB“ ar „Air B&B“.

Ko NEREIKIA daryti

 • Žodis „Airbnb“ neturi būti pakeistas, nereikia nieko pridėti ar atimti, pvz.: „Abb“, „Airbnbingas“, „Airbnbėjas“ yra nepriimtini.
 • Nevartokite „Airbnb“ kaip veiksmažodžio.
 • Norime dar kartą pabrėžti svarbiausia – niekada nevartokite „Airbnb“, kad apibūdintumėte trumpalaikę nuomą, laikiną apgyvendinimą ar nuomos valdymą.

Pavyzdžiai

Teisinga informacija: faktinė ir aprašomoji

Neteisinga informacija: paini ir klaidinanti

Esame nekilnojamojo turto valdymo bendrovė, kurios specializacija – Airbnb būstai.

Esame Airbnb valdymo įmonė.

Teikiame profesionalias valymo paslaugas Airbnb būstuose

Profesionalios Airbnb valymo paslaugos

Mano patarimai, kaip tapti Airbnb šeimininku

Airbnb instruktavimo programa

Nekantrauju tapti Airbnb šeimininku

Airbnbiname savo namą

Kreipiausi dėl darbo Airbnb

Airbnbinome šį puikų namą

Socialinės medijos grupė Airbnb šeimininkams

[miesto/šalies] Airbnb šeimininkų grupė

Būsto valdymo bendrovėms

Jei norite reklamuoti savo trumpalaikės nuomos valdymo įmonę, aukščiau pateiktos gairės taikomos ir jums. Taip pat nepamirškite savęs nevadinti „Airbnb valdymo įmone“ ir neskelbti „išskirtinių santykių“ su Airbnb, nes tai gali suklaidinti naudotojus ir jie gali manyti, kad esate susijęs su Airbnb. Galite paminėti, kad tvarkote arba prižiūrite per Airbnb skelbiamus būstus, bet Airbnb neturėtų būti jūsų svetainės ar kitos reklaminės medžiagos dėmesio centre.

Jei turite svetainę, privalote joje pateikti aiškią informaciją, kaip nurodyta toliau: „[jūsų įmonės pavadinimas] yra nepriklausoma trečioji šalis, kuri nėra patvirtinta ir nėra susijusi su Airbnb, Inc., arba jos filialais“. Jei svetainėje yra uždarbio skaičiuoklė, kontaktinė forma arba bet koks kitas naudotojo duomenų fiksavimas, po pagrindiniu mygtuku nurodykite aiškiai matomą atsakomybės apribojimo informaciją.

Partneriams

Partneriai turi turėti raštišką leidimą naudoti mūsų prekių ženklus. Jei turite leidimą naudoti mūsų prekių ženklus, privalote laikytis naujausių prekių ženklų gairių, kurias pateikia jūsų Airbnb kontaktinis asmuo, galintis atsakyti į visus klausimus, susijusius su šiomis arba papildomomis gairėmis.

Ar šis straipsnis padėjo?

Susiję straipsniai

Gaukite pagalbos, susijusios su jūsų užsakymais, paskyra ir kt.
Prisijunkite arba užsiregistruokite