ŠEIMININKŲ IR ORGANIZATORIŲ APSAUGA

Airbnb garantija šeimininkams

Jei svečias viešnagės metu sugadintų jūsų gyvenamąją vietą ar daiktus ir neatlygintų jums padarytos žalos, galimai galėsite gauti iki 1 mln. USD turtinės žalos atlyginimą.

Jei svečias viešnagės metu sugadintų jūsų gyvenamąją vietą ar daiktus ir neatlygintų jums padarytos žalos, galimai galėsite gauti iki 1 mln. USD turtinės žalos atlyginimą.

Automatiškai taikoma šeimininkams visame pasaulyje*
Saugo šeimininkus nuo atvykimo iki išvykimo
Kelionių sektoriuje tam nėra lygių

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Kas yra apsaugota?

Ką gali apsaugoti Airbnb garantija šeimininkams:

  • Svečių padaryta žala jūsų būstui
  • Svečių padaryta žala jūsų daiktams
  • Svečio gyvūno-pagalbininko

Airbnb garantija šeimininkams neapsaugo:

  • Grynųjų pinigų ir vertybinių popierių vagystė (pvz., taupomosios obligacijos, akcijų sertifikatai)
  • Žala dėl įprasto nusidėvėjimo
  • Kūno sužalojimas arba turtinė žala svečiams ar kitiems asmenims (jie gali būti apdrausti šeimininkų apsaugos draudimas)

Nėra ko nerimauti

Tapatybės patvirtinimas

Galite reikalauti, kad pas jus norintys atvykti svečiai atliktų tapatybės patikrinimo procedūrą prieš mums patvirtinant jų užsakymą. Svečiams gali tekti pateikti asmeninę informaciją, kad Airbnb ją patikrintų – pavyzdžiui, valstybinės įstaigos išduotą asmens tapatybės dokumentą.

Saugus ryšys

Įvykus incidentui mūsų saugaus susirašinėjimo platforma sudarys jums galimybę susisiekti su svečiais ir išspręsti problemas. Mūsų Garantija šeimininkams skirta padėti, jei sprendimo pasiekti nepavyksta.

Pagalba visą parą

Jei jums, jūsų turtui ar svečiams kas nors nutiks, mūsų pasaulinė bendruomenės aptarnavimo komanda pasiruošusi padėti.

Garantija šeimininkams buvo vienas iš dalykų, padėjusių apsispręsti pradėti naudotis Airbnb, nes jei būtų padaryta žala ar kiltų problemų, turėsiu užnugarį.“
Garantija šeimininkams buvo vienas iš dalykų, padėjusių apsispręsti pradėti naudotis Airbnb, nes jei būtų padaryta žala ar kiltų problemų, turėsiu užnugarį.“

Denisas, šeimininkas Londone

Denisas, šeimininkas Londone

Garantija šeimininkams buvo vienas iš dalykų, padėjusių apsispręsti pradėti naudotis Airbnb, nes jei būtų padaryta žala ar kiltų problemų, turėsiu užnugarį.“
Garantija šeimininkams buvo vienas iš dalykų, padėjusių apsispręsti pradėti naudotis Airbnb, nes jei būtų padaryta žala ar kiltų problemų, turėsiu užnugarį.“

Denisas, šeimininkas Londone

Denisas, šeimininkas Londone

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Saugos patarimas: peržiūrėkite svečių profilius

Jei norite sužinoti daugiau apie svečią, prieš priimdami jo prašymą leisti užsakyti, peržiūrėkite jo profilį arba perskaitykite ankstesnių šeimininkų atsiliepimus. Šeimininkai ir svečiai gali atsiliepimus vieni apie kitus teikti tik svečiams išvykus, todėl galite būti tikri, jog atsiliepimai pagrįsti iš tikrųjų vykdytais užsakymais.

Saugos patarimas: peržiūrėkite svečių profilius

Jei norite sužinoti daugiau apie svečią, prieš priimdami jo prašymą leisti užsakyti, peržiūrėkite jo profilį arba perskaitykite ankstesnių šeimininkų atsiliepimus. Šeimininkai ir svečiai gali atsiliepimus vieni apie kitus teikti tik svečiams išvykus, todėl galite būti tikri, jog atsiliepimai pagrįsti iš tikrųjų vykdytais užsakymais.

Kaip pateikti prašymą gauti kompensaciją

1. Surinkite žalos įrodymus

Tai gali būti nuotraukos, vaizdo įrašai, sąmatos ir (arba) kvitai.

2. Susisiekti su svečiu per Problemų sprendimo centrą

Prašykite kompensacijos per 14 dienų nuo išvykimo arba prieš atvykstant kitam svečiui (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Jie turės atsakyti į jūsų prašymą per 72 valandas.

3. Gauti kompensaciją arba pasitelkti Airbnb

Jei svečias nenorės sumokėti visos sumos, jums pinigai gali būti grąžinti vadovaujantis Airbnb garantija šeimininkams. Klientų aptarnavimo specialistas padės jums viso šio proceso metu.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Atsakymai į jūsų klausimus

Airbnb garantija šeimininkams – kas tai?

Airbnb Garantija šeimininkams atlygina šeimininkams iki 1 mln. USD dydžio žalą turtui, kuriam ji taikoma, tais retais atvejais, kai svečias padaro žalos už užstatą viršijančią sumą arba jei užstato nėra.

Garantija šeimininkams netaikoma gryniesiems pinigams ir vertybiniams popieriams, kolekcinėms vertybėms, retiems meno kūriniams, papuošalams, naminiams gyvūnams ir asmeninei atsakomybei. Šeimininkams patariame apsaugoti vertingus daiktus nuomojame būste arba perkelti juos kitur. Garantija taip pat netaikoma, jei turtas prarastas ar sugadintas dėl nusidėvėjimo. Daugiau informacijos

Kas yra organizatorių apsaugos draudimas?

Šeimininkų apsaugos draudimo programa suteikia pagrindinį civilinės atsakomybės draudimą iki 1 mln. USD sumai už įvykį, jei trečioji šalis pateikia pretenziją dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos, susijusios su viešnage naudojantis Airbnb.

Šiam draudimui taikoma 1 mln. USD riba vienam siūlomam būstui, taip pat gali būti taikomos tam tikros sąlygos, apribojimai ir išimtys. Daugiau informacijos

Kuo skiriasi Airbnb Garantija šeimininkams nuo Apsaugos draudimo šeimininkams?

Garantija šeimininkams ir Šeimininkų apsaugos draudimas yra dvi atskiros programos, kurias Airbnb siūlo, kad padėtų šeimininkams padengti išlaidas žalos ar sužalojimo atveju.

Garantija šeimininkams. Airbnb Garantija šeimininkams skirta šeimininkams apsaugoti tais retais atvejais, kai šeimininko būste apsistojęs svečias padaro žalą jo turtui ar namams. Garantija šeimininkams nėra draudimas ir nepakeičia jūsų namų savininko ar nuomininko draudimo.

Šeimininkų apsaugos draudimas: Šeimininkų apsaugos draudimo programa yra draudimas, ji skirta suteikti apsaugą šeimininkams, jei trečioji šalis pareikštų pretenziją dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos. Šeimininkų apsaugos draudimo programa šeimininkai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo kitų jų turimų draudimo susitarimų, tačiau kaip pirminis draudimas ji galios tik jei įvykis susijęs su Airbnb viešnage. Daugiau informacijos

Kaip prašyti kompensacijos pagal Garantiją šeimininkams?

Šeimininkai ir svečiai dažnai nesutarimus išsprendžia patys, pasinaudodami mūsų suteikiamu Problemų sprendimo centru. Pirmiausia susisiekite su svečiu, informuokite jį apie jūsų reiškiamą pretenziją ir pateikite prašymą apmokėti Problemų sprendimų centre, jei dar to nepadarėte.

Jei problemos išspręsti bendraujant su svečiu nepavyks: pirmiausia susipažinkite su Garantijos šeimininkui sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad prašymai turi būti pateikti per 14 dienų nuo svečio išvykimo, bet ne vėliau kaip iki kito svečio atvykimo. Daugiau informacijos

Kaip namų savininko draudimas dera su Airbnb?

Airbnb šeimininkų apsaugos draudimas bus taikomas kaip pagrindinis draudimas ir suteiks civilinės atsakomybės draudimą šeimininkams ir, jei aktualu, jų namų savininkams, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, apribojimus ir išimtis.

Jei turite klausimų apie tai, kaip šis draudimas dera su namų savininko arba nuomininko draudimu, reikėtų turimą draudimą aptarti su draudimo teikėju. Kai kurie draudimai apsaugo namų savininkus ir nuomininkus nuo tam tikrų ieškinių, pateikiamų dėl svečio susižalojimo, o kai kurie tokios apsaugos nesuteikia. Visada verta pranešti jus aptarnaujančiai draudimo bendrovei apie jūsų būste vykdomą nuomos veiklą, nors civilinę atsakomybę, kylančią Airbnb viešnagės metu, turėtų drausti šeimininkų apsaugos draudimas. Daugiau informacijos

Ar Garantija šeimininkams yra taikoma programai Open Homes?

Taip. 1 mln. USD Airbnb garantija šeimininkams numato apdrausto turto apsaugą tais retais atvejais, kai svečio padaryta žala viršija užstato sumą arba užstato išvis nėra. Garantija šeimininkams taikoma visoms Airbnb užsakytoms viešnagėms, įskaitant Open Homes viešnages. Daugiau informacijos

Pasiruošę priimti svečius?

Pasiruošę priimti svečius?