Pasitikėjimas ir saugumas

Jūsų saugumas – mums svarbiausias

Norint sukurti pasaulį, kuriame kiekvienas iš tiesų jaustųsi lyg namuose, reikia pasitikėjimo, grindžiamo nuosekliais šeimininko ir svečio elgesio lūkesčiais. Nustatėme šias bendruomenės taisykles, siekdami pateikti elgsenos gaires ir kodifikuoti vertybes, kuriomis grindžiama mūsų pasaulinė bendruomenė.

Tai kintantis dokumentas, nes mes nuolat tobuliname savo požiūrį, kad patenkintume bendruomenės poreikius. Tačiau mums besistengiant užtikrinti saugumą ir puoselėti priklausymo jausmą, šie standartai – saugumas, sąžiningumas, autentiškumas ir patikimumas – lieka pamatiniais. Visada stengiamės užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.

Saugumas

Jūsų Airbnb potyris prasideda nuo to momento, kai priimate nuotykį. Tai įmanoma tik tada, kai pasitikite šia bendruomene ir jaučiatės saugūs. Todėl reikalaujame, kad niekam nekeltumėte pavojaus ar negrasintumėte.

Žala sau ar kitiems

Neturėtumėte vykdyti fizinio ar seksualinio smurto, seksualinės prievartos, seksualinio priekabiavimo, šeiminio smurto, apiplėšimų, prekybos žmonėmis, kitų smurto veiksmų ar laikyti žmonių be jų sutikimo. Pavojingų organizacijų nariai, įskaitant teroristines, organizuotas nusikalstamas ir smurtines rasistines grupuotes, šioje bendruomenėje nėra laukiami. Airbnb yra įsipareigojusi atitinkamai bendradarbiauti su teisėsauga ir atsakyti į galiojančius teisėsaugos institucijų prašymus.

Mes labai rimtai žiūrime į savižudybę, savęs sužalojimą, valgymo sutrikimus ir piktnaudžiavimą sunkiais narkotikais bei stengiamės padėti žmonėms, patiriantiems krizę.

Grasinimas kam nors

Neturėtumėte kam nors kenkti savo žodžiais ar fiziniais veiksmais. Mes taip pat rimtai žiūrime į savęs žalojimo grėsmę, kaip ir į pačius veiksmus ir, esant reikalui, galime įsikišti.

Pavojingų situacijų sudarymas

Namuose neturėtumėte laikyti ginklų visiems prieinamose vietose, to, kas keltų ligų riziką ar pavojingų gyvūnų. Taip pat neturėtumėte sudaryti sąlygų padidinčių gaisro tikimybę ar trukdančių ištrūkti įvykus avarinei situacijai.

Saugumas

Mūsų Airbnb bendruomenės nariai dalijasi savo namais, rajonais ir potyriais. Nesvarbu, ar atveriate savo namus kaip šeimininkas, ar esate priimamas kaip svečias, turėtumėte pasitikėti, kad jausitės saugiai. Prašome gerbti kitų nuosavybę, informaciją ir asmeninius daiktus.

Vagystė, vandalizmas arba turto prievartavimas

Neturėtumėte pasisavinti ne savo nuosavybės, naudoti kito asmens nuosavybės be jo leidimo, daryti kito asmens raktų ar tapatybės dokumentų kopijas, sugadinti kito asmens nuosavybės, likti būstuose pasibaigus viešnagei arba grasinti kitam asmeniui blogais atsiliepimais arba kitokia bausme ar žala, kad gautumėte kompensaciją ar kitokią naudą.

Brukalas, duomenų vagystė arba sukčiavimas

Neturėtumėte atlikti pervedimų už Airbnb mokėjimo sistemos ribų, sukčiauti rezervuojant, užsiimti kreditinių kortelių ar pinigų plovimo aferomis, bandyti nukreipti srautą į kitas svetaines ar prekiauti nesusijusiais produktais, nukreipti kitiems skirtus mokėjimus, piktnaudžiauti mūsų pakvietimo sistema ar pateikti klaidingas pretenzijas kitiems bendruomenės nariams.

Kitų asmenų privatumo ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas

Neturėtumėte šnipinėti kitų žmonių; kameros neleidžiamos jūsų namuose, nebent apie jas įspėta ir jos yra matomos. Kameros draudžiamos privačiose patalpose (pvz., vonios kambariuose ar miegamosiose erdvėse). Neturėtumėte jungtis prie kitų paskyrų be leidimo arba pažeisti kitų asmenų privatumo, autorių teisių ar prekių ženklų.

Teisingumas

Pasaulinė Airbnb bendruomenė yra tokia pat įvairi, unikali ir gyvybinga, kaip ir mus supantis pasaulis. Sąžiningumas mus suvienija ir padeda pasitikėti vieni kitais, sklandžiai integruotis bendruomenėse ir bet kur jaustis lyg namuose.

Diskriminacinis elgesys arba neapykantą kurstanti kalba

Su bet kuo bendraudami turėtumėte elgtis pagarbiai. Todėl turėtumėte laikytis visų galiojančių įstatymų ir su kitais asmenimis elgtis vienodai nepriklausomai nuo jų rasės, etninės ar tautinės kilmės, religinės priklausomybės, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės, negalios ar sunkių ligų. Taip pat draudžiama įžeidinėti kitus dėl tų pačių priežasčių.

Patyčios ar priekabiavimas prie kitų

Neturėtumėte dalytis asmenine informacija, kad sugėdytumėte ar šantažuotumėte kitus, nepageidaujamai elgtumėtės su kitais, juos šmeižtumėte ar pažeistumėte mūsų atsiliepimų ir turinio standartus.

Trukdymas aplinkinei bendruomenei

Neturėtumėte trikdyti ramybės bendrosiose erdvėse, elgtis su kaimynais kaip su registratūros darbuotojais, sukelti didelių nepatogumų aplinkiniams ar tyčia nekreipti dėmesio į kaimynų ar bendruomenės rūpesčius.

Autentiškumas

Jūsų Airbnb potyriai turėtų būti kupini nuostabių akimirkų ir kvapą gniaužiančių nuotykių. Kadangi mūsų bendruomenė grindžiama pasitikėjimu, autentiškumas yra būtinas. Jis reikalauja abipusių lūkesčių balanso, sąžiningo bendravimo ir tikslios informacijos.

Klaidinantis savęs pateikimas

Neturėtumėte pateikti klaidingo vardo ar gimimo datos, be šeimininko leidimo naudoti skelbimų komerciniais tikslais ar organizuoti renginių ar vakarėlių, turėti paskyrų kopijų ar susikurti paskyros, jei esate jaunesni nei 18 metų.

Klaidingas jūsų erdvės vaizdavimas

Neturėtumėte pateikti netikslios vietos informacijos, neteisingo užimtumo, klaidinti žmonių dėl savo skelbimo tipo, pobūdžio ar detalių, keisti vieno skelbimo kitu, kurti netikrų ar apgaulingų skelbimų, palikti nesąžiningų atsiliepimų, užsiimti apgaulinga kainodara ar neatskleisti informacijos apie pavojus ir problemas susijusias su gyvenimo salygomis.

Potyriai, tarsi paprasčiausi sandoriai

Airbnb pradėjo veikti kaip būdas, leidžiantis žmonėms dalytis savo namais. Nors Airbnb nuo pirmųjų dienų išaugo, o dalijimasis namais išplito visame pasaulyje, vis tiek tikimės, kad kiekvienas skelbimas taps ne tik sandoriu, bet ir tikrais namais kitiems.

Patikimumas

Kiekvienas Airbnb potyris yra unikalus, o kiekviena detalė būdinga būtent tiems namams, rajonui ir šeimininkui. Kadangi mūsų bendruomenė prisiima šiomis detalėmis pagrįstus įsipareigojimus, turime sugebėti pasitikėti vienas kitu – ar tai būtų savalaikis bendravimas, namų būklė, ar mūsų susikurti lūkesčiai.

Negyvenamųjų erdvių suteikimas

Neturėtumėte siūlyti erdvių, kurių švara neatitinka standartų arba kuriose trūksta tekančio vandens ar elektros energijos. Neturėtumėte siūlyti erdvių, kurios nėra teisėtos miegamosios patalpos (pvz., stovyklavymo įranga), viešnagės metu nėra stacionarios (pvz., plaukiantys laivai) arba neturi tam skirtų tualetų (pvz., nukreipiant svečius naudotis viešaisiais vonios kambariais).

Įsipareigojimų nutraukimas

Nesant atsakomybę lengvinančių aplinkybių, neturėtumėte atšaukti pasibaigus atitinkamose atšaukimo taisyklėse nustatytam terminui. Taip pat neturėtumėte sudaryti kliūčių atvykimui, nemokėti arba pažeisti šeimininko namų taisyklių.

Nereagavimas

Stenkitės neturėti nuolatinių ir visapusiškai žemų įvertinimų. Neturėtumėte likti abejingu užsakymo arba viešnagės metu, pateikti klaidingus šeimininko kontaktinius duomenis ar atsisakyti dalyvauti mūsų sprendimų priėmimo procese.