Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus

  10 geriausių Airbnb 2022 m. žiemos versijos dalykų

  Sužinokite apie 10 atnaujinimų, kuriuos paruošėme būtent šeimininkams.
  Autorius: Airbnb (2022 m. lapkr. 16 d.)
  5 min. skaitymo
  Atnaujinta 2022 m. lapkr. 16 d.

  Šeimininkai per praėjusius metus pateikė mums daug atsiliepimų. Atsižvelgdami į jūsų atsiliepimus, atlikome pakeitimus, kad pagerintume svečių priėmimo patirtį.

  AirCover šeimininkams

  1. Dar daugiau AirCover: AirCover šeimininkams dabar apima apsaugą, taikomą automobiliams ir laivams, pastatytiems jūsų namuose, taip pat išplėstą meno kūrinių ir vertybių apsaugą. Didiname apsaugą nuo žalos – nuo 1 mln. iki 3 mln. USD.

  2. Svečio tapatybės patvirtinimas: tapatybės patvirtinimas taikomas visiems svečiams, kurie užsisako kelionę į 35 Airbnb populiariausias šalis ir regionus, o tai sudaro 90 % visų užsakymų. Nuo 2023 m. šis reikalavimas bus taikomas visiems.

  3. Užsakymų tikrinimas: sukūrėme užsakymų tikrinimo technologiją, kuri analizuoja apie šimtą veiksnių, kad pažymėtų užsakymus, keliančius neleistinų vakarėlių ar turtinės žalos riziką. Po sėkmingo bandymo Australijoje pristatome užsakymų tikrinimo technologiją JAV ir Kanadoje, o visuotinai ši funkcija bus pradėta naudoti 2023 m. pradžioje.

  4. Paprastesnis kompensavimo procesas: atlikę vos kelis veiksmus, galite pateikti prašymą kompensuoti išlaidas.

  Skaitykite apie AirCover šeimininkams naujienas

  Pagrindinės taisyklės svečiams

  5. Didesnė svečių atskaitomybė: pristatome pagrindines taisykles – naujus privalomus standartus, pagal kuriuos reikalaujama, kad svečiai gerbtų jūsų namus ir laikytųsi namų taisyklių. Kiekvienas užsisakantis svečias, prieš pateikdamas užsakymą, turės sutikti su šiomis taisyklėmis. Svečiai bus laikomi atsakingais pasitelkiant švietimo, laikino paskyros sustabdymo ir, jei prireiktų, paskyros pašalinimo sistemą.

  Skaityti apie pagrindines taisykles, taikomas svečiams

  Atsiliepimų sistemos patobulinimai

  6. Išsamūs atsiliepimai apie svečius: galėsite palikti daugiau informacijos apie pas jus apsistojusį svečią ir perskaityti daugiau informacijos apie svečius, kurie lankėsi pas kitus šeimininkus. Jūsų atsiliepimas padės užtikrinti pagrindinių taisyklių laikymąsi.

  7. Apsauga nuo neigiamų atsakomųjų atsiliepimų: galėsite užginčyti bet kokį neigiamą atsakomąjį atsiliepimą, nesvarbu, prieš kiek laiko jis buvo paskelbtas. Tai apima svečių, kurie šiurkščiai pažeidžia standartines jūsų namų taisykles, rengia vakarėlius jūsų namuose, gadina jūsų turtą arba viršija jų rezervavimo laikotarpį, atsiliepimus.

  Skaitykite apie atsiliepimų sistemos patobulinimus

  Greitasis mokėjimas

  8. Gaukite užmokestį greičiau: Greitasis mokėjimas, naujas išmokėjimo būdas, kuriuo pinigus gausite per 30 minučių nuo tada, kai Airbnb juos išsiųs, net ir švenčių dienomis ir savaitgaliais. Šiais metais Greitojo mokėjimo metodu JAV galima naudotis už 1,5 % mokestį ir viena išmoka negali viršyti 15 USD.

  Skaitykite informaciją apie Greitąjį mokėjimą

  Airbnb kategorijos

  9. Kategorijų įrankiai: 2023  m. pradžioje galėsite patikrinti, kuriai kategorijai priklauso jūsų namai. Taip pat galėsite pridėti daugiau informacijos apie būsto ypatybes ir taip užtikrinti, kad būstas būtų priskirtas reikiamai kategorijai.

  10.Naujos kategorijos:įtraukėme naujas kategorijas, kad padėtume svečiams atrasti daugiau jūsų būstų. Naujausios Airbnb kategorijos yra šios: Nauja, Populiaru, Hanokai, Pasaulio viršūnėje, Pritaikyta, Patiks vaikams ir Atskiri kambariai.

  Skaitykite, kas naujo Airbnb kategorijose

  Pažįstate ką nors, kas norėtų priimti svečius? Papasakokite jiems apie Startas su Airbnb programą – tai visiškai naujas ir paprastas būdas įkelti savo būstą į Airbnb bei gauti individualių patarimų iš Superšeimininko.

  Jei norite pasidalyti grįžtamuoju ryšiu apie naujausią versiją, mes visada pasiruošę jus išklausyti. Pasidalykite savo nuomone.

  Skaitykite Airbnb 2022 m. žiemos versijos vadovą

  Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

  Airbnb
  2022 m. lapkr. 16 d.
  Ar informacija buvo naudinga?