Svečiams taikomos pagrindinės taisyklės

Airbnb reikalauja, kad svečiai saugotų jūsų turtą ir laikytųsi jūsų namų taisyklių.
Autorius: Airbnb (2022 m. lapkr. 16 d.)
3 min. skaitymo
Atnaujinta 2023 m. liep. 21 d.

Akcentai

 • Pagrindinėse taisyklėse numatyta svečių atsakomybė už namų taisyklių laikymąsi, švarą ir turtinę žalą.

 • Pakartotiniai svečių pažeidimai gali turėti pasekmių.

Redaktoriaus pastaba: šis straipsnis buvo paskelbtas Airbnb 2022 m. žiemos naujovėse. Informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi. Daugiau informacijos apie mūsų naujausią produkto versiją.

Aštuoni iš dešimties Airbnb užsakymų 2022 m. buvo įvertinti penkiomis žvaigždutėmis. Tai yra įrodymas, kad jums labai rūpi jūsų svečiai. O mes norime parodyti savo rūpinimąsi jumis.

Siekdami užtikrinti, kad svečiai pagarbiai elgtųsi jūsų namuose, pristatome pagrindines taisykles – naujus privalomus standartus, kurių turi laikytis visi svečiai. Jos yra paprastos ir aiškios bei rodomos kiekvienam svečiui prieš užsisakant.

Aiškių taisyklių svečiams nustatymas

Namų taisyklės – vieta, kur galima iš pat pradžių informuoti svečius, ko tikėtis. Pagrindinės taisyklės padeda patraukti svečius atsakomybėn, jei problemos nepavyktų išspręsti tarpusavyje.

Galite rinktis iš mūsų standartinių namų taisyklių, kurios apima šiuos aspektus:

 • augintiniai;
 • renginiai;
 • rūkymas, garinimas ir elektroninės cigaretės;
 • ramybės laikas;
 • atvykimo ir išvykimo laikai;
 • didžiausias svečių skaičius;
 • fotografavimas ir filmavimas komerciniais tikslais.

Jei turite specialių nurodymų, kurie neįtraukti į standartines namų taisykles, galite juos įtraukti skelbimo nustatymų skiltyje Papildomos taisyklės.

Jūsų namų taisyklės rodomos keturiose vietose: skelbimo puslapyje, užsakymo patvirtinimo ekrane, el. laiške „Kraukitės lagaminus“ ir atvykimo vadove, kurį svečiai gauna prieš kelionę.

Pareiga saugoti jūsų turtą

Pagrindinėse taisyklėse reikalaujama, kad svečiai jūsų namuose elgtųsi kaip savuose. Svečiams draudžiama palikti netvarką, kuriai reikėtų gilaus ar specialaus valymo (pavyzdžiui, reikėtų valyti augintinių suterštą kilimą).

Jei svečiai padaro žalos, viršijančios įprastą nusidėvėjimą, tikimės, kad jie bendradarbiaus su jumis, kad rastų tinkamą sprendimą. Už žalą, dingusius daiktus ar didelę netvarką atsakingi svečiai turės padengti pagrįstas išlaidas.

Svečiui to nepadarius kompensacijos sulauksite iš programos Šeimininkų apsauga nuo žalos, kuri yra AirCover šeimininkams dalis.

Pareiga laikytis pagrindinių taisyklių

Jei svečiai nesilaiko pagrindinių taisyklių, galite tai pažymėti įvertindami svečią (skirdami žemą balą švaros ar namų taisyklių laikymosi kategorijose) arba pranešti apie tai susisiekę su bendruomenės aptarnavimo komanda.

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų standartinės namųtaisyklės draudžia rūkyti. Jei svečiai rūkys jūsų namuose, o jūs pranešite apie problemą, jie sulauks pasekmių.

Svečių, kurie pakartotinai pažeidžia standartines namų taisykles, paskyros gali būti laikinai sustabdytos arba pašalintos iš Airbnb platformos. Jei svečias pažeis jūsų papildomas taisykles, padėsime jums imtis atitinkamų veiksmų.

Jei pranešate svečiui, kad jis pažeidė jūsų namų taisykles, o jis už tai pateikia kerštingą atsiliepimą, galite užginčyti šį atsiliepimą.

Šeimininkų apsauga nuo žalos nėra draudimas ir jai taikomos šios sąlygos bei apribojimai. Ji neapsaugo šeimininkų, siūlančių viešnages Japonijoje, kur taikomas Šeimininkų Japonijoje draudimas, ir šeimininkų, siūlančių viešnages per Airbnb Travel LLC. Šeimininkams, siūliusiems viešnages žemyninėje Kinijoje, taikomas Šeimininkų Kinijoje apsaugos planas. Šeimininkams, kurių gyvenamoji ar įsisteigimo šalis yra Australijoje, Šeimininkų apsaugai nuo žalos taikomos Šeimininkų apsaugos nuo žalos sąlygos naudotojams Australijoje. Atminkite, kad visos draudimo sumos nurodomos JAV doleriais.

Skelbimų Vašingtono valstijoje atveju, Airbnb sutartiniai įsipareigojimai, taikomi pagal Šeimininkų apsaugos nuo žalos taisykles, yra draudžiami Airbnb įsigytu draudimu. Šeimininkų apsauga nuo žalos ir Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas yra du skirtingi dalykai. Pagal Šeimininkų apsaugos nuo žalos taisykles, jums kompensuojama tam tikra svečių padaryta žala jūsų namams ir daiktams, jei svečiai tos žalos neatlygina.

Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

Akcentai

 • Pagrindinėse taisyklėse numatyta svečių atsakomybė už namų taisyklių laikymąsi, švarą ir turtinę žalą.

 • Pakartotiniai svečių pažeidimai gali turėti pasekmių.

Airbnb
2022 m. lapkr. 16 d.
Ar informacija buvo naudinga?