Nauja ir patobulinta AirCover šeimininkams apsauga

Visapusiška apsauga. Visada galioja, visada nemokama. Siūloma tik per Airbnb.
Autorius: Airbnb (2022 m. geg. 11 d.)
4 min. skaitymo
Atnaujinta 2023 m. liep. 21 d.

Redaktoriaus pastaba: šis straipsnis buvo paskelbtas Airbnb 2022 m. žiemos naujovėse. Informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi. Daugiau informacijos apie mūsų naujausią produkto versiją.

AirCover šeimininkams suteikia visapusišką apsaugą kiekvieną kartą, kai pas jus apsistoja Airbnb svečiai. Ši apsauga dabar apima dar daugiau: svečio tapatybės patvirtinimą, užsakymo patikrą, 3 mln. JAV dolerių apsaugą nuo žalos, vertingų daiktų apsaugą ir apsaugą jūsų teritorijoje esantiems automobiliams ir laivams.

Svečio tapatybės patvirtinimas

Mūsų vykdomas šeimininkų ir svečių tapatybės patvirtinimas padeda kurti pasitikėjimą bendruomenėje. Patvirtinti tapatybę turi visi svečiai, kurie užsisako kelionę į 35 populiariausias Airbnb šalis ir regionus, o tai sudaro 90 % visų užsakymų. 2023 m. pradžioje išplėsime tapatybės patvirtinimą visame pasaulyje, kad jis apimtų 100 % mūsų užsakymų.

Ir toliau tikrinsime visų viešnages JAV rezervuojančių svečių biografijos faktus prieš jų pirmąją viešnagę bei tikrinsime, ar visi rezervuojantys svečiai nėra įtraukti į tam tikrus stebimų asmenų ar asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus.

Dėl atliekamos išplėstinio svečio tapatybės tvirtinimo procedūros taip pat šiek tiek pakeitėme Greitojo užsakymo reikalavimus. Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie svečio tapatybės tvirtinimą

Užsakymo tikrinimo technologija

JAV ir Kanadoje pristatome savo patentuotą užsakymų tikrinimo technologiją, kuri padeda sumažinti tvarką trikdančių vakarėlių ir žalos turtui tikimybę. Išbandėme užsakymų patikrą Australijoje ir nustatėme, kad bandomuoju laikotarpiu neleistinų vakarėlių skaičius sumažėjo maždaug 35 %.

Kad būtų užkirstas kelias tvarką trikdantiems vakarėliams ir žalai turtui, mūsų užsakymų tikrinimo technologija įvertina apie 100 su užsakymu susijusių veiksnių ir blokuoja tam tikrus užsakymus. Planuojame, kad 2023 m. pradžioje sistema tikrins visus užsakymus pasauliniu mastu.

Daugiau informacijos apie užsakymų tikrinimo technologiją

Didesnė apsauga nuo žalos

Airbnb šeimininkams siūlo geriausią rinkoje apsaugą nuo žalos jau daugiau nei dešimtmetį. Šiandien į AirCover šeimininkams įtraukiamos toliau nurodytos apsaugos priemonės.

  • 3 mln. JAV dolerių vertės apsauga nuo žalos: trigubai padidiname apsaugos nuo žalos sumą – nuo 1 mln. JAV dolerių iki 3 mln. JAV dolerių (apsauga taikoma ir namams, ir juose esantiems daiktams).
  • Meno kūrinių ir vertybių apsauga: saugome įvairesnius meno kūrinius, juvelyrinius dirbinius ir kolekcinius daiktus, kuriuos, jei jie sugadinami, galima pataisyti arba pakeisti už įvertintą kainą.
  • Automobilių ir laivų apsauga: teikiame apsaugą nuo žalos automobiliams, laivams ir kitoms vandens transporto priemonėms, kurias statote arba laikote savo nuosavybėje.

Naujos apsaugos priemonės papildo toliau išvardytas AirCover šeimininkams apsaugos priemones.

  • Visą parą veikianti saugumo linija: jei kada nors pasijustumėte nesaugiai, mūsų programėlėje vienu palietimu ir bet kuriuo paros metu galite susisiekti su specialiai apmokytais saugumu besirūpinančiais atstovais.
  • Apsauga nuo augintinių padarytos žalos: kompensuojame keturkojų svečių padarytą žalą.
  • Giluminis valymas: kompensuojame išlaidas papildomoms valymo paslaugoms, kurių reikia dėmėms ir dūmų kvapui pašalinti.
  • Apsauga nuo pajamų praradimo: jei dėl svečio padarytos žalos turėsite atšaukti patvirtintus Airbnb užsakymus, sumokėsime kompensaciją už negautas pajamas.
Daugiau informacijos apie Šeimininkų apsaugą nuo žalos

Paprastesnis kompensavimo procesas

Sakėte, kad kompensavimo procesas buvo per sudėtingas. Atsižvelgdami į atsiliepimus, jį supaprastinome.

Jei svečias sugadina jūsų būstą ar daiktus, galite apsilankyti mūsų Problemų sprendimo centre ir ten, atlikdami vos kelis veiksmus, pateikti prašymą kompensuoti išlaidas, o tada lengvai sekti procesą nuo pateikimo iki išmokos. Pirmiausia jūsų prašymas bus išsiųstas svečiui. Jei svečias neatsakys arba nesumokės per 24 valandas, galėsite kreiptis į Airbnb.

Superšeimininkų, kurių būstai yra ne Vašingtono valstijoje (JAV), prašymai peržiūrimi pirmiausia ir jiems kompensacijos išmokamos greičiau.

1 mln. JAV dolerių Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas

Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas, kuris yra AirCover šeimininkams dalis, apsaugo jus tais retais atvejais, kai viešėdamas pas jus svečias susižeidžia arba sugadinami ar pavagiami jo daiktai. Ši apsauga taip pat taikoma žmonėms, kurie jums padeda priimti svečius, pvz., šeimininko pagalbininkams ir valytojams.

Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas jums pravers, jei jus pripažintų teisiškai atsakingais už:

  • svečio (ar kitų žmonių) kūno sužalojimą;
  • svečiui (ar kitam asmeniui) priklausančio turto sugadinimą ar vagystę;
  • svečio (ar kitų asmenų) padarytą žalą bendrojo naudojimo erdvėms (tokioms kaip vestibiuliai) ar šalia esantiems statiniams.

Jei norite gauti kompensaciją, tiesiog užpildykite specialų prašymą. Jūsų pateiktą informaciją išsiųsime patikimam draudikui (trečiajai šaliai), kuris perduos jūsų prašymą specialistui. Jis išnagrinės jūsų prašymą ir priims sprendimą atsižvelgdamas į draudimo polise numatytas sąlygas.

Jei organizuojate potyrius, jums taikomas Potyrių civilinės atsakomybės draudimas.

Daugiau informacijos apie Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimą

AirCover šeimininkams siūloma Šeimininkų apsauga nuo žalos, Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas ir Potyrių civilinės atsakomybės draudimas nedengia šeimininkų ir organizatorių, siūlančių būstus ar potyrius Japonijoje, kur galioja Šeimininkų Japonijoje draudimas ir Potyrių Japonijoje civilinės atsakomybės draudimas, ir šeimininkų, siūlančių būstus per Airbnb Travel LLC. Šeimininkams, siūliusiems būstus ar potyrius žemyninėje Kinijoje, taikomas Šeimininkų Kinijoje apsaugos planas. Atminkite, kad visos draudimo sumos nurodomos JAV doleriais.

Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimą ir Potyrių civilinės atsakomybės draudimą teikia trečiosios šalys. Jei svečius priimate Jungtinėje Karalystėje, Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimo polisą ir Potyrių civilinės atsakomybės draudimo polisą išduoda Zurich Insurance Company Ltd., o be jokios priemokos šeimininkams Jungtinėje Karalystėje jį suteikia ir sudaro Airbnb UK Services Limited – paskirtasis Aon UK Limited atstovas, kuriam leidimą vykdyti veiklą suteikė ir ją reguliuoja Finansinio elgesio priežiūros tarnyba. Aon registracijos Finansinio elgesio priežiūros tarnyboje numeris – 310451. Tai galite patikrinti apsilankę Finansinių paslaugų teikėjų registre arba paskambinę į Finansinio elgesio priežiūros tarnybą telefonu 0800 111 6768. Šeimininkų ir organizatorių civilinės atsakomybės draudimo polisus, suteiktus pagal AirCover šeimininkams programą, reguliuoja Finansinio elgesio priežiūros tarnyba, o likę produktai ir paslaugos yra nereguliuojami produktai ir juos teikia Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

Šeimininkų apsauga nuo žalos nėra draudimas ir ji nėra susijusi su Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimu. Skelbimų Vašingtono valstijoje atveju, Airbnb sutartiniai įsipareigojimai, taikomi pagal Šeimininkų apsaugos nuo žalos taisykles, yra draudžiami Airbnb įsigytu draudimu. Šeimininkams, kurių gyvenamoji ar įsisteigimo šalis yra už Australijos ribų, taikomos šios Šeimininkų apsaugos nuo žalos sąlygos. Šeimininkams, kurių gyvenamoji ar įsisteigimo šalis yra Australijoje, Šeimininkų apsaugai nuo žalos taikomos Šeimininkų apsaugos nuo žalos sąlygos naudotojams Australijoje.

Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

Airbnb
2022 m. geg. 11 d.
Ar informacija buvo naudinga?