Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus

  Nauja ir patobulinta AirCover šeimininkams apsauga

  Visapusiška apsauga. Apsauga, kuri visada galioja ir yra nemokama. Siūloma tik per Airbnb.
  Autorius: Airbnb (2022 m. geg. 11 d.)
  4 min. skaitymo
  Atnaujinta 2022 m. lapkr. 17 d.

  AirCover šeimininkams suteikia visapusišką apsaugą kiekvieną kartą, kai pas jus apsistoja Airbnb svečiai. Ši apsauga dabar apima dar daugiau: svečio tapatybės patvirtinimą, užsakymo patikrą, 3 mln. USD apsaugą nuo žalos, jūsų vertybių apsaugą ir apsaugą jūsų nuosavybėje pastatytiems automobiliams ir laivams.

  Svečio tapatybės patvirtinimas

  Mūsų vykdomas šeimininkų ir svečių tapatybės patvirtinimas padeda kurti pasitikėjimą bendruomenėje. Patvirtinti tapatybę turi visi svečiai, kurie užsisako kelionę į 35 populiariausias Airbnb šalis ir regionus, o tai sudaro 90 % visų užsakymų. 2023 m. pradžioje išplėsime tapatybės patvirtinimą visame pasaulyje, kad jis apimtų 100 % mūsų užsakymų.

  Ir toliau tikrinsime visų viešnages JAV rezervuojančių svečių biografijos faktus prieš jų pirmąją viešnagę bei tikrinsime, ar visi rezervuojantys svečiai nėra įtraukti į tam tikrus stebimų asmenų ar asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus.

  Dėl atliekamos išplėstinio svečio tapatybės tvirtinimo procedūros taip pat šiek tiek pakeitėme Greitojo užsakymo reikalavimus. Daugiau informacijos

  Daugiau informacijos apie svečio tapatybės tvirtinimą

  Užsakymo tikrinimo technologija

  JAV ir Kanadoje pristatome savo patentuotą užsakymų tikrinimo technologiją, kuri padeda sumažinti tvarką trikdančių vakarėlių ir žalos turtui tikimybę. Išbandėme užsakymų patikrą Australijoje ir nustatėme, kad bandomuoju laikotarpiu neleistinų vakarėlių skaičius sumažėjo maždaug 35 %.

  Kad būtų užkirstas kelias tvarką trikdantiems vakarėliams ir žalai turtui, mūsų užsakymų tikrinimo technologija įvertina apie 100 su užsakymu susijusių veiksnių ir blokuoja tam tikrus užsakymus. Planuojame, kad 2023 m. pradžioje sistema tikrins visus užsakymus pasauliniu mastu.

  Daugiau informacijos apie užsakymų tikrinimo technologiją

  Didesnė apsauga nuo žalos

  Airbnb šeimininkams siūlo geriausią rinkoje apsaugą nuo žalos jau daugiau nei dešimtmetį. Šiandien į AirCover šeimininkams įtraukiamos toliau nurodytos apsaugos priemonės.

  • 3 mln. USD vertės apsauga nuo žalos: trigubai padidiname apsaugos nuo žalos sumą – nuo 1 mln. USD iki 3 mln. USD (apsauga taikoma ir namams, ir juose esantiems daiktams).
  • Meno kūrinių ir vertybių apsauga: saugome įvairesnius meno kūrinius, juvelyrinius dirbinius ir kolekcinius daiktus, kuriuos, jei jie sugadinami, galima pataisyti arba pakeisti už įvertintą kainą.
  • Automobilių ir laivų apsauga: teikiame apsaugą nuo žalos automobiliams, laivams ir kitoms vandens transporto priemonėms, kurias statote arba laikote savo nuosavybėje.

  Naujos apsaugos priemonės papildo jau teikiamas toliau išvardytas AirCover šeimininkams galimybes.

  • Visą parą veikianti saugumo linija: jei kada nors pasijustumėte nesaugiai, mūsų programėlėje vienu palietimu ir bet kuriuo paros metu galite susisiekti su specialiai apmokytais saugumu besirūpinančiais atstovais.
  • Apsauga nuo augintinių padarytos žalos: kompensuojame keturkojų svečių padarytą žalą.
  • Kompensacija už giluminio valymo paslaugas: kompensuojame išlaidas papildomoms valymo paslaugoms, kurių prireikia svečiui išvykus (pavyzdžiui, profesionalaus kilimų valymo).
  • Apsauga nuo pajamų praradimo: jei dėl svečio padarytos žalos turėsite atšaukti patvirtintus Airbnb užsakymus, sumokėsime kompensaciją už negautas pajamas.
  Daugiau informacijos apie Šeimininkų apsaugą nuo žalos

  Paprastesnis kompensavimo procesas

  Sakėte, kad kompensavimo procesas buvo per sudėtingas. Atsižvelgdami į atsiliepimus, supaprastinome kompensavimo procesą.

  Jei svečias sugadina jūsų būstą ar daiktus, galite apsilankyti mūsų Problemų sprendimo centre ir ten, atlikdami vos kelis veiksmus, pateikti prašymą kompensuoti išlaidas, o tada lengvai sekti procesą nuo pateikimo iki išmokos. Pirmiausia jūsų prašymas bus išsiųstas svečiui. Jei svečias neatsakys arba nesumokės per 24 valandas, galėsite kreiptis į klientų aptarnavimo centrą, kurio darbuotojai padės išspręsti problemą.

  Greitai (paprastai per dvi savaites) atlyginsime svečių padarytą žalą. Superšeimininkai taip pat turi pirmenybę ir jiems kompensacijos išmokamos greičiau.

  1 mln. USD Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas

  Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas, kuris yra AirCover šeimininkams dalis, apsaugo jus tais retais atvejais, kai viešėdamas pas jus svečias susižeidžia arba sugadinami ar pavagiami jo daiktai. Ši apsauga taip pat taikoma žmonėms, kurie jums padeda priimti svečius, pvz., šeimininko pagalbininkams ir valytojams.

  Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas jums pravers, jei jus pripažintų teisiškai atsakingais už:

  • svečio (ar kitų žmonių) kūno sužalojimą;
  • svečiui (ar kitam asmeniui) priklausančio turto sugadinimą ar vagystę;
  • svečio (ar kitų asmenų) padarytą žalą bendrojo naudojimo erdvėms (tokioms kaip vestibiuliai) ar šalia esantiems statiniams.

  Jei norite gauti kompensaciją, tiesiog užpildykite civilinės atsakomybės draudimo prašymo formą. Jūsų pateiktą informaciją išsiųsime patikimam draudikui (trečiajai šaliai), kuris perduos jūsų prašymą specialistui. Jis išnagrinės jūsų prašymą ir priims sprendimą atsižvelgdamas į draudimo polise numatytas sąlygas.

  Jei organizuojate potyrius, jums taikomas Potyrių civilinės atsakomybės draudimas.

  Daugiau informacijos apie Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimą

  AirCover šeimininkams patobulinimai buvo įkvėpti jūsų atsiliepimų, tad raginame jus ir toliau dalytis savo idėjomis.

  Sužinokite daugiau apie Airbnb 2022 m. žiemos versiją

  AirCover šeimininkams siūloma Šeimininkų apsauga nuo žalos, Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas ir Potyrių civilinės atsakomybės draudimas netaikomas šeimininkams ir organizatoriams, siūlantiems būstus ar potyrius Japonijoje, kur galioja Japonijos šeimininkų draudimas ir Japonijos potyrių draudimas, arba šeimininkams, siūlantiems viešnages per Airbnb Travel LLC. Šeimininkams, siūliusiems viešnages ar potyrius žemyninėje Kinijoje, taikomas Šeimininkų Kinijoje apsaugos planas. Šeimininkų apsauga nuo žalos ir Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimas yra skirtingi dalykai. Atminkite, kad yra kitų sąlygų ir išimčių.

  Jei priimate svečius Jungtinėje Karalystėje, Šeimininkų civilinės atsakomybės draudimo polisą išduoda bendrovė Zurich Insurance PLC, o be jokios priemokos šeimininkams jį suteikia ir sudaro Airbnb UK Services Limited – paskirtasis Aon U.K. Limited atstovas, kuriam leidimą vykdyti veiklą suteikė ir jį reguliuoja Finansų priežiūros tarnyba. Aon registracijos Finansų priežiūros tarnyboje (FCA) numeris – 310451. Tai galite patikrinti apsilankę Finansinių paslaugų registre arba paskambinę FCA telefonu +44 0800-111-6768. Draudimo produktai, kuriuos teikia Airbnb U.K. Services Limited, yra reguliuojami produktai. FPAPC374TP

  Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

  Airbnb
  2022 m. geg. 11 d.
  Ar informacija buvo naudinga?