Pereiti prie turinio
Pakvieskite draugus prisijungti prie Airbnb bendruomenės
Pirmą kartą prie Airbnb prisijungę draugai gaus iki €50 nuolaidą reikalavimus atitinkančiam užsakymui. Susipažinkite su sąlygomis
Jei norite pakviesti draugų, prisijunkite
Neturite paskyros? Užsiregistruoti
Kaip veikia pakvietimai
Pakvieskite draugų, kurie dar nesusipažinę su Airbnb
Pakvieskite Airbnb paskyros dar neturinčius žmones užsiregistruoti naudojant jūsų nuorodą.
Jie gaus nuolaidą
Draugai, kurie užsiregistruos Airbnb pasinaudodami jūsų nuoroda, viešnagei gaus iki €40, o Airbnb potyriui – iki€10 nuolaidą, jei viešnagės ar potyrio vertė bus ne mažesnė nei €40.
Priminkite draugams užsisakyti būstą
Kai jie užsiregistruos, galės panaudoti kuponą reikalavimus atitinkančiam užsakymui.
Dažnai užduodami klausimai
Pagalbos centre perskaitykite šiuos atsakymus į dažnai užduodamus klausimus ir peržiūrėkite kitą programos informaciją.
Kokio dydžio nuolaidą gaus pakviestas draugas?
Kai draugas, kurį pakvietėte prisijungti prie Airbnb, užsiregistruos ir užsisakys kelionę, jo gaunama suma priklausys nuo užsakymo kainos be mokesčių ir svečio rinkliavų:

Išleiskite €200, gaukite €10
Išleiskite €400, gaukite €20
Išleiskite €600, gaukite €30
Išleiskite €800 ar daugiau, gaukite €40

Be to, jis gaus €10 nuolaidą, kai užsakysite savo pirmąjį potyrį už €40 ar daugiau.
Kas yra sėkmingas pakvietimas?
Užsakymas laikomas sėkmingu arba atitinkančiu reikalavimus, kelionės bendra minimali vertė (be mokesčių ir svečio mokesčių) turi būti nurodyta pakvietime, skirtame tokio tipo užsakymui. Gausite papildomą nuolaidą, kai jūsų draugo viešnagė arba potyris bus baigti.
Pakviečiau draugą, bet negavau nuolaidos kelionei.
Jei jūsų draugas užsisakė reikalavimus atitinkančią viešnagę arba potyrį, nuolaida kelionei bus suteikta jūsų draugui užbaigus viešnagę arba potyrį. Nuolaida bus automatiškai pritaikyta atsiskaitymo metu, kai užsakysite kitą viešnagę ar potyrį.
Draugas pakvietė mane prisijungti prie Airbnb, bet kupono negavau.
Jei buvote pakviestas, kad užsiregistruotumėte Airbnb, turite naudoti draugo atsiųstą nuorodą. Jūsų kuponas bus automatiškai pritaikytas reikalavimus atitinkančiam užsakymui. Jei reikia daugiau pagalbos, spustelėkite šią nuorodą.
Ar ribojamas pakviestųjų per metus skaičius?
Žmonių, kuriuos galite pakviesti, skaičius yra neribojamas, bet Airbnb nuolaidas gausite tik už ne mažiau nei 10 sėkmingų pakvietimų per kalendorinius metus. Pavyzdžiui, nuo 2021 m. sausio 1 d. galite gauti nuolaidą už 10 sėkmingų pakvietimų iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pirmąją 2022 m. dieną nuolaida už sėkmingus pakvietimus bus skaičiuojama iš naujo.
Pakviečiau draugą, bet negavau nuolaidos kelionei
Jei jūsų draugas užsisakė reikalavimus atitinkančią viešnagę arba potyrį, nuolaida kelionei bus suteikta jūsų draugui užbaigus viešnagę arba potyrį. Nuolaida bus automatiškai pritaikyta atsiskaitymo metu, kai užsakysite kitą viešnagę ar potyrį
Norite pasidalyti savo nuomone su platesne auditorija?Tapkite Airbnb partneriu
Kvieskite ir uždirbkite be apribojimų
Partneriai gali naudotis įrankiais, kuriuos naudojant paprasta dalytis Airbnb su auditorija. Kiekvieną kartą, kai per jūsų nuorodas kas nors pateikia Airbnb užsakymą, dalį paslaugos mokesčio sumos uždirbsite grynaisiais.
Daugiau informacijos