ŠEIMININKŲ IR ORGANIZATORIŲ APSAUGA

Šeimininkų apsaugos draudimas

Retais atvejais, kai apdraustos viešnagės jūsų būste metu asmuo susižeidžia arba sugadinamas jo turtas, galimai turėsite galimybę pasinaudoti iki 1 mln USD dydžio pagrindiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Retais atvejais, kai apdraustos viešnagės jūsų būste metu asmuo susižeidžia arba sugadinamas jo turtas, galimai turėsite galimybę pasinaudoti iki 1 mln USD dydžio pagrindiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Prieinama šeimininkams visame pasaulyje*
Saugo šeimininkus nuo pat atvykimo iki išvykimo
Kelionių sektoriuje tam nėra lygių

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Ką dengia draudimas?

Šeimininkų apsaugos draudimas gali apimti:

  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečių ar kitų asmenų kūno sužalojimą
  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečiams ar kitiems asmenims priklausančiam turtui padarytą žalą
  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečio ar kitų asmenų padarytą žalą bendrojo naudojimo zonoms – pavyzdžiui, koridoriams ar greta esantiems pastatams

Šeimininkų apsaugos draudimas neapima:

  • Tyčinė žala ar sužalojimas (ne nelaimingas atsitikimas)
  • Pajamų praradimas
  • Žala jūsų gyvenamajai vietai ar daiktams (tai galimai saugo Airbnb garantija šeimininkams)

Nėra ko nerimauti

Ėmėmės daugybės priemonių, kad apsaugotume jus, jūsų namus ir jūsų svečius.

Ėmėmės daugybės priemonių, kad apsaugotume jus, jūsų namus ir jūsų svečius.

Tapatybės patvirtinimas

Galite reikalauti, kad pas jus norintys atvykti svečiai atliktų tapatybės patikrinimo procedūrą prieš mums patvirtinant jų užsakymą. Svečiams gali tekti pateikti asmeninę informaciją, kad Airbnb ją patikrintų – pavyzdžiui, valstybinės įstaigos išduotą asmens tapatybės dokumentą.

Pagalba visą parą

Jei jums, jūsų turtui ar svečiams kas nors nutiks, mūsų pasaulinė bendruomenės aptarnavimo komanda pasiruošusi padėti. Jei turite klausimų apie Šeimininkų apsaugos draudimą, susisiekite su mumis ir mes nukreipsime jus pas atitinkamą teikėją.

Namų taisyklės

Kad padėtumėte svečiams suprasti, ko jie gali tikėtis, galite pridėti namų taisykles, su kuriomis svečiai privalės sutikti prieš užsakydami. Jei užsisakęs svečias pažeis vieną iš šių taisyklių, galėsite atšaukti jo užsakymą.

Kadangi esu buvęs svečiu, daugelį nerimą galinčių kelti dalykų jau buvau išsiaiškinęs. Žinojau, kad mano būstas bus apdraustas ... ir kad svečiai gerbs mano namus.”
Kadangi esu buvęs svečiu, daugelį nerimą galinčių kelti dalykų jau buvau išsiaiškinęs. Žinojau, kad mano būstas bus apdraustas ... ir kad svečiai gerbs mano namus.”

Uslan, šeimininkas Londone

Uslan, šeimininkas Londone

Kadangi esu buvęs svečiu, daugelį nerimą galinčių kelti dalykų jau buvau išsiaiškinęs. Žinojau, kad mano būstas bus apdraustas ... ir kad svečiai gerbs mano namus.”
Kadangi esu buvęs svečiu, daugelį nerimą galinčių kelti dalykų jau buvau išsiaiškinęs. Žinojau, kad mano būstas bus apdraustas ... ir kad svečiai gerbs mano namus.”

Uslan, šeimininkas Londone

Uslan, šeimininkas Londone

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Patarimas: apsaugokite namus

Sumažinkite nelaimingų atsitikimų tikimybę pašalindami pavojų pargriūti keliančius dalykus arba aiškiai juos pažymėdami. Sutvarkykite atvirus laidus, įsitikinkite, kad laiptai saugūs, ir pašalinkite arba užrakinkite pavojingus daiktus. Užtikrinkite, kad namuose būtų svarbiausios saugos priemonės – pavyzdžiui, anglies monoksido detektoriai, dūmų detektoriai, gesintuvas ir pirmosios pagalbos vaistinėlė.

Patarimas: apsaugokite namus

Sumažinkite nelaimingų atsitikimų tikimybę pašalindami pavojų pargriūti keliančius dalykus arba aiškiai juos pažymėdami. Sutvarkykite atvirus laidus, įsitikinkite, kad laiptai saugūs, ir pašalinkite arba užrakinkite pavojingus daiktus. Užtikrinkite, kad namuose būtų svarbiausios saugos priemonės – pavyzdžiui, anglies monoksido detektoriai, dūmų detektoriai, gesintuvas ir pirmosios pagalbos vaistinėlė.

Pretenzijų tvarkymo procesas

1. Pildoma priėmimo forma

Kai organizatorius, svečias arba trečioji šalis kreipsis į bendruomenės aptarnavimo komandą, Airbnb pateiks informaciją apie pretenzijos pareiškimo procesą.

2. Draudikas paskiria žalų ekspertą, kuris nagrinėja pretenziją

Užpildžius priėmimo formą, žalų ekspertas draudimo bendrovės vardu susisieks ir aptars pretenziją bei surinks informaciją.

3. Pretenzija nagrinėjama

Žalų ekspertas (trečioji šalis) išnagrinėja pretenziją vadovaujantis Šeimininkų apsaugos draudimo sąlygomis ir aktualiais galiojančios jurisdikcijos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Atsakymai į jūsų klausimus

Ar turiu ko nors imtis, kad prireikus galėčiau pasinaudoti Šeimininkų apsaugos draudimu?

Ne. Visi šeimininkai yra apdrausti automatiškai, išskyrus tuos, kurie siūlo apgyvendinimą per Airbnb Travel, LLC.

Sutikdami skelbti būstą Airbnb platformoje arba toliau skelbdami būstą Airbnb platformoje sutinkate būti apdrausti Šeimininkų apsaugos draudimu nuo įvykių Airbnb viešnagių metu, kaip numatyta draudimo sąlygose.

Jei norite atsisakyti draudimo, turite atlikti visus šiuos veiksmus:

  • Parašyti mums el. laišką iš el. pašto adreso, susieto su turima šeimininko paskyra
  • Nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį, susietą su turima šeimininko paskyra
  • Nurodyti tikslų jūsų skelbiamo būsto pavadinimą

Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymams skirtas el. pašto adresas skirtas tik atsisakymo prašymams tvarkyti ir nenaudojamas jokiu kitu tikslu.

Airbnb garantija šeimininkams – kas tai?

Airbnb Garantija šeimininkams atlygina šeimininkams iki 1 mln  $ dydžio žalą turtui, kuriam ji taikoma, tais retais atvejais, kai svečias padaro žalos už užstatą viršijančią sumą arba jei užstato nėra.

Garantija šeimininkams netaikoma gryniesiems pinigams ir vertybiniams popieriams, kolekcinėms vertybėms, retiems meno kūriniams, papuošalams, naminiams gyvūnams ir asmeninei atsakomybei. Šeimininkams patariame apsaugoti vertingus daiktus nuomojame būste arba perkelti juos kitur. Garantija taip pat netaikoma, jei turtas prarastas ar sugadintas dėl nusidėvėjimo. Daugiau informacijos

Kuo skiriasi Airbnb garantija šeimininkams ir šeimininkų apsaugos draudimas?

Garantija šeimininkams ir Šeimininkų apsaugos draudimas yra dvi atskiros programos, kurias Airbnb siūlo, kad padėtų šeimininkams padengti išlaidas žalos ar sužalojimo atveju.

Garantija šeimininkams. Airbnb Garantija šeimininkams skirta šeimininkams apsaugoti tais retais atvejais, kai šeimininko būste apsistojęs svečias padaro žalą jo turtui ar namams. Garantija šeimininkams nėra draudimas ir nepakeičia jūsų namų savininko ar nuomotojo draudimo.

Šeimininkų apsaugos draudimas: Šeimininkų apsaugos draudimo programa yra draudimas, ji skirta suteikti apsaugą šeimininkams, jei trečioji šalis pareikštų pretenziją dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos. Šeimininkų apsaugos draudimo programa šeimininkai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo kitų jų turimų draudimo susitarimų, tačiau kaip pirminis draudimas ji galios tik jei įvykis susijęs su Airbnb viešnage. Daugiau informacijos

Kaip namų savininko draudimas dera su Airbnb?

Airbnb šeimininkų apsaugos draudimas bus taikomas kaip pagrindinis draudimas ir suteiks civilinės atsakomybės draudimą šeimininkams ir, jei aktualu, jų namų savininkams, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, apribojimus ir išimtis.

Jei turite klausimų apie tai, kaip šis draudimas dera su namų savininko arba nuomininko draudimu, reikėtų turimą draudimą aptarti su draudimo teikėju. Kai kurie draudimai apsaugo namų savininkus ir nuomininkus nuo tam tikrų ieškinių, pateikiamų dėl svečio susižalojimo, o kai kurie tokios apsaugos nesuteikia. Visada verta pranešti jus aptarnaujančiai draudimo bendrovei apie jūsų būste vykdomą nuomos veiklą, nors civilinę atsakomybę, kylančią Airbnb viešnagės metu, turėtų drausti šeimininkų apsaugos draudimas. Daugiau informacijos

Kas yra potyrio draudimas?

Potyrio draudimas yra pagrindinis civilinės atsakomybės draudimas potyrių organizatoriams, kurio pagrindu atlyginama žala trečiajai šaliai tuo atveju, jei dalyvis ar kita trečioji šalis potyrio metu patiria kūno sužalojimą ar turtinę žalą. Draudimo suma gali siekti iki 1 mln USD už potyrį, o galimybė naudotis šiuo draudimu priklauso nuo potyrio tipo. Dalyviams draudimo galiojimo laikotarpiu taikoma atskira 1 mln USD suminė viršutinė riba, taip pat gali būti taikomos tam tikros sąlygos, apribojimai ir išimtys. Daugiau informacijos

Ką, būdamas šeimininku, turėčiau žinoti apie užstatus?

Galite reikalauti užstato apsistojant jūsų būste. Užstato taip pat gali reikalauti Airbnb, jei, mūsų manymu, jis padėtų apsaugoti šeimininkus. Tai aktualu tik nedideliai užsakymų daliai.

Šeimininkų reikalaujami užstatai: visada galite savo iniciatyva reikalauti užstato. Jei taip darysite, užstato sumą irgi pasirinksite patys. Jei užstato reikalauja šeimininkas, svečiai atlikdami užsakymą užstato nemoka. Jie bus apmokestinti tik tuo atveju, jei pateiksite pretenziją per mūsų suteikiamą Problemų sprendimų centrą.

Airbnb reikalaujami užstatai: visada ieškome būdų, kaip užtikrinti, kad mūsų šeimininkų ir svečių bendruomenės patirtis naudojantis Airbnb būtų puiki. Todėl kai kurių užsakymų atveju galime reikalauti užstato savo iniciatyva – net jei jo nereikalauja šeimininkas. Tai priklauso nuo, pavyzdžiui, užsakymo laiko arba būsto ypatybių. Daugiau informacijos

Pasiruošę priimti svečius?

Pasiruošę priimti svečius?