Aiškus ir paprastas išvykimo procesas

Airbnb automatiškai siunčia svečiams išvykimo nurodymus.
Autorius: Airbnb (2023 m. lapkr. 8 d.)
2 min. skaitymo
Atnaujinta 2023 m. lapkr. 8 d.

Išvykimas neturėtų reikalauti daug pastangų iš svečių ir šeimininkų. Pateikite nurodymus skelbime ir Airbnb juos automatiškai išsiųs svečiams likus vienai nakčiai iki išvykimo.

Aiškūs išvykimo nurodymai

Išvykimo nurodymai pridedami panašiai, kaip standartinės namų taisyklės. Netruksite sukurti išvykimo nurodymus pasirinkdami darbus iš šio sąrašo:

  • Surinkite panaudotus rankšluosčius.
  • Išneškite šiukšles.
  • Išjunkite elektros prietaisus.
  • Užrakinkite duris.
  • Grąžinkite raktus.

Prie kiekvienos užduoties galite pridėti papildomos informacijos. Pavyzdžiui, galite nurodyti, kad svečiai neperdirbtinas atliekas mestų į vieną šiukšliadėžę, o perdirbtinas – į kitą. Taip pat galite surašyti būtent jūsų namams aktualius prašymus, pavyzdžiui, uždengti kepsninę baigus ja naudotis.

Kurdami išvykimo nurodymus galėsite pasirinkti užduotis iš standartinių užduočių sąrašo.

Svečiai gali peržiūrėti išvykimo nurodymus ir namų taisykles prieš užsisakydami būstą. Užsisakę, išvykimo nurodymus jie gali rasti kortelėje Kelionės, kur pateikiamos ir namų taisyklės, Wi-Fi prisijungimo duomenys bei kita svarbi informacija.

Svečiai tikisi, kad išvykti bus paprasta ir nereikės atlikti jokių valymo darbų, bet pagal svečiams taikomas pagrindines taisykles jie neturėtų palikti jūsų būsto tokios būklės, kad jam reikėtų didelio ar itin kruopštaus valymo.

„Norime, kad išvykimo procesas būtų kuo paprastesnis“, – teigia Šeimininkų patariamosios tarybos narys Keshav iš Naujojo Delio. „Turime valytoją, kuris atlieka visus reikiamus darbus.“

Automatinis priminimas apie išvykimą

Išsiųsime svečiams automatinį priminimą su jūsų nustatytu išvykimo laiku ir nurodymais. Svečiai gaus aktyvųjį pranešimą 17.00 val. viešnagės vietos laiku likus dienai iki išvykimo.

Tam, kad svečias gautų šį priminimą, jis turi būti atsisiuntęs Airbnb programėlę ir įsijungęs aktyviuosius pranešimus. Svečiai apie savo išvykimą gali pranešti vienu palietimu arba spustelėjimu.

Gali būti naudinga paminėti, kodėl svarbu išvykti laiku. „Kad svečiai suprastų, kodėl svarbu išvykti laiku, nurodau, kad 11.00 val. atvyks valytojas paruošti butą kitiems svečiams“, – sako Joh, San Fransiske veiklą vykdantis Superšeimininkas.

Svečiai gaus automatinį pranešimą apie išvykimo laiką ir užduotis, kurias jie turi atlikti prieš palikdami jūsų būstą.

Išvykimo kortelės

Išvykimo kortelė yra patogus būdas savo svečiams išsiųsti išvykimo informaciją. Įvedę išvykimo nurodymus, galite juos pridėti kaip kortelę greitajame atsakyme arba suplanuotoje žinutėje. Kortelėje yra nuoroda į jūsų nurodymus.

Išvykimo išvakarėse Airbnb svečiams automatiškai išsiunčia priminimą, tačiau jūs galite pasirinkti, kaip informuoti svečius. Galite nustatyti suplanuotą žinutę, kad informacija apie išvykimą būtų išsiųsta tiesiai į svečių Airbnb pašto dėžutę. Tai naudinga, jei svečiai nenaudoja programėlės arba yra išjungę aktyviuosius pranešimus.

Atsiliepimai apie išvykimą

Svečiams išvykus, jie galės įvertinti šeimininko bendravimą žvaigždutėmis ir nurodyti, kas buvo gerai, o kas galėjo būti geriau. Vienas iš galimų pasirinkti atsiliepimų yra „per daug užduočių prieš išvykstant“. Skelbimai, sulaukiantys prastų įvertinimų būtent dėl reikalavimo atlikti nepagrįstus darbus, gali būti pašalinti iš Airbnb.

Svečiai taip pat pasirenka bendrą viešnagės įvertinimą žvaigždutėmis. Atsiliepimai ir įvertinimai žvaigždutėmis konkrečiose kategorijose, pvz., bendravimo, neturi įtakos Superšeimininko statusui.

Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

Airbnb
2023 m. lapkr. 8 d.
Ar informacija buvo naudinga?