Pereiti prie turinio
  Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus
  COVID-19 pranešimas
  Jei dėl COVID-19 pasikeitė jūsų kelionės planai, užsakymus galite pakeisti arba atšaukti kelionių puslapyje.

  Ką daryti, jei manęs prašo sumokėti ne per Airbnb svetainę?

  Niekam nesiųskite pinigų ir praneškite mums. Niekada jūsų neprašysime už ką nors sumokėti ne mūsų svetainėje, el. paštu ar per trečiosios šalies užsakantį agentą.

  Kartais turėsite šeimininkui sumokėti vietinius mokesčius, bet ir juos turėsite mokėti per Airbnb. Negana to, daugeliu atvejų šie mokesčiai įskaičiuojami į užsakymo kainą. Daugiau informacijos

  Jei už užsakymą sumokėjote ne per Airbnb (pvz., banko pavedimu), gali būti, kad sumokėjote už apgaulingą užsakymą. Pagalbos nedelsdami kreipkitės į mus.

  Jei nesate tikri, galitepatikrinti, ar būstas buvo užsakytas per Airbnb.

  Praneškite apie prašymus atlikti mokėjimą ne svetainėje

  Jei Airbnb šeimininkas prašo sumokėti ne per Airbnb svetainę, bet per kitą įmonę, apie tai praneškite mums.

  Nei šeimininkas, nei Airbnb popierinės ar PDF sąskaitos faktūros jums tikrai nesiųs. Praneškite, jei šeimininkas bendraudamas vartoja šiuos žodžius: Western Union, MoneyGram, banko čekis, pinigų perlaida, Liberty Reserve.

  Kaip pranešti apie žinutę

  1. Svetainėje airbnb.com eikite į Žinutės ir spustelėkite susirašinėjimą, kuriame yra įtartina žinutė.
  2. Žinutėje spustelėkite vėliavėlės piktogramą.
  3. Pasirinkite priežastį, kodėl pranešate apie šį asmenį, ir spustelėkite Toliau.
  4. Jei norite užblokuoti visus bendravimo su šiuo asmeniu būdus, spustelėkite Taip, blokuoti dabar.

  Kaip pranešti apie el. laišką

  Jei gavote el. laišką (net ir iš tokių adresų kaip automated@airbnb.com ar naudotojas@airbnb.com), kuriame prašoma sumokėti arba priimti mokėjimą ne svetainėje, nedelsdami mums apie tai praneškite.

  Sukčiavimo tipai

  Niekada nesidalykite el. pašto adresu, kol užsakymas nepriimtas, ir neperveskite lėšų ne Airbnb sistemoje. Visada atidžiai patikrinkite el. laiškus, kurie tariamai yra iš Airbnb.

  Dažnai pasitaikančių sukčiavimo atvejų pavyzdžiai:

  • Sukčiavimas išankstiniais mokesčiais. Šeimininkas pasiūlo sumokėti arba ką nors duoti, kad svečias sumokėtų ne per Airbnb platformą.
  • Duomenų vagystė. Šeimininkas atsiunčia el. laišką arba nuorodą, kurie iš pirmo žvilgsnio galėtų būti iš Airbnb ar kitos patikimos svetainės. Šiomis žinutėmis siekiama iš svečio išvilioti konfidencialią informaciją, pvz., slaptažodžius ar kitus el. pašto adresus. Su duomenų vagystės žinutėmis gali būti siunčiamos kenkimo programos, t. y. tokios kenkimo programos, kurios patekę į svečio kompiuterį renka asmeninę informaciją, įskaitant slaptažodžius.
  • Sukčiavimas kelionėmis. Tariamas šeimininkas pasiūlo puikią dominančio būsto kainą, kad užstatą svečias sumokėtų arba persiųstų banko pavedimu. Gavęs svečio pinigus, šeimininkas nerezervuoja reklamuoto būsto.
  • Sukčiavimas permokomis. Tariamas svečias šeimininkui pasiūlo sumokėti daugiau nei užsakymo kaina ir paskui šeimininko paprašo skirtumą padengti grynaisiais pinigais.
  • Sukčiavimas trečiosios šalies užsakymais. Naudotojas pasiūlo rezervuoti ir sumokėti už Airbnb svetainėje nuomojamą būstą naudojantis trečiosios šalies svetaine arba paslauga, dažniausiai teigdamas, kad turi Airbnb kuponų arba nuolaidą. Už šiuos užsakymus paprastai sumokama naudojant pavogtas kredito korteles.

  Pastaba:visi ne Airbnb platformoje atlikti užsakymai pažeidžia mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Jei pastebėsime, kad būstas buvo užsakytas naudojant trečiosios šalies paslaugą, galime šį užsakymą atšaukti ir deaktyvuoti būstą užsakiusio asmens bei svečio paskyras.

  Ar gavote reikiamą pagalbą?