Pereiti prie turinio
  Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus
  COVID-19 pranešimas
  Atšaukimo ir pinigų grąžinimo parinktis rasite pasirinkę užsakymą Kelionių puslapyje. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika taikoma tik tam tikriems užsakymams. Naujausią informaciją skelbiame kiekvieno mėnesio 1 ir 15 dienomis.

  Ką daryti, jei turiu atšaukti užsakymą dėl nenumatyto įvykio arba neišvengiamų aplinkybių?

  Atkreipkite dėmesį: šiame straipsnyje nenagrinėjamos aplinkybės, susijusios su koronaviruso (COVID-19) pandemija. Perskaitykite mūsų straipsnį apie atsakomybę lengvinančias aplinkybes, susijusias su COVID-19 protrūkiu, kad sužinotumėte apie su COVID-19 protrūkiu susijusių aplinkybių aprėptį, o ypač apie jų galiojimo užsakymams, pateiktiems po 2020 m. kovo 14 d., apribojimus.

  Kaip tai veikia

  Galimai galėsime grąžinti jums pinigus arba netaikyti baudų už atšaukimą, jei jums teks atšaukti užsakymą dėl nuo jūsų nepriklausančios netikėtos aplinkybės. Toliau pateikiamas aplinkybių, kurioms taikoma atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika, sąrašas. Prieš atšaukdami pasitikrinkite, ar jūsų aplinkybė yra žemiau pateiktame sąraše ir ar galite pateikti reikiamus dokumentus.

  Svarbu nepamiršti, kad atšaukimai be pasekmių galimi tik esant atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, susidariusioms iki oficialios jūsų atvykimo datos. Be to, atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika netaikoma Luxe arba Luxury Retreats užsakymams, kuriems taikoma atskira pinigų grąžinimo Luxe svečiams politika.

  Aplinkybės, kuriomis reikia dokumentų

  Šeimininko, organizatoriaus, pagalbininko arba svečio, papildomo svečio, artimo šeimos nario arba prižiūrinčio asmens mirtis. Reikės pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • mirties liudijimą;
  • nekrologą;
  • straipsnį žiniasklaidoje, kuriame įvardijamas mirusysis;
  • policijos pranešimą.

  Netikėta sunki liga arba sužalojimas, paveikiantis šeimininką, organizatorių arba bent vieną keliaujantįjį. Reikės pateikti gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad asmuo negali priimti svečių, organizuoti potyrio arba keliauti dėl netikėtos, sunkios ligos arba sužalojimo. Pažymos išdavimo data turi būti vėlesnė nei užsakymo pateikimo, ją reikia pateikti per 14 dienų nuo atšaukimo. Šiuo metu mūsų taikoma atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika neapima naudotojui užsakymo metu jau pasireiškusių ir žinotų būklių.

  Vyriausybės nustatyti įpareigojimai, įskaitant prisiekusiųjų pareigas, kelionių apribojimus, dalyvavimą teismo posėdžiuose ir karo tarnybą. Prašysime pateikti oficialaus pranešimo, kurio data būtų vėlesnė nei užsakymo pateikimo, kopiją, kurioje būtų nurodytas pareigą vykdančio asmens vardas ir pavardė.

  Nenumatytos problemos dėl turto sugadinimo, priežiūros ir patogumų teikimo Airbnb būste, dėl kurių svečius priimti tampa nesaugu arba dėl kurių svečiai negali naudotis pagrindiniais patogumais (pvz., tekančiu vandeniu). Tai neapima suplanuotų remonto ar panašių darbų. Prašysime pateikti visus šiuos dokumentus:

  • įrodymą, kad problema sprendžiama;
  • datą, kada numatoma išspręsti problemą;
  • sąskaitą už atliekamus remonto darbus;
  • žalos nuotraukas.

  Informaciją apie pervežimo sutrikimus, dėl kurių neįmanoma vykti į kelionės tikslą, įskaitant uždarytus kelius ir atšauktus skrydžius, kai nėra alternatyvių keliavimo būdų. Tai apima uždarymą ir atšaukimą dėl stichinių nelaimių, pvz., žemės drebėjimo ar didelės audros. Prašysime pateikti pranešimą apie kelio uždarymą arba oro linijų bendrovės dokumentus, patvirtinančius, kad skrydis buvo atšauktas, taip pat papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad neįmanoma vykti į kelionės tikslo vietą.

  Traukinio, autobuso arba kelto atšaukimas, kai tą pačią dieną nebuvo jokios kelionės alternatyvos. Būsite paprašyti pateikti dokumentus, kurie aiškiai rodytų, kad vežėjas tą dieną nevykdė veiklos, pavyzdžiui, bendrovės interneto svetainės ekrano kopiją arba nuorodą į oficialų vežėjo pranešimą.

  Aplinkybės, dėl kurių reikia atlikti specialią peržiūrą

  Šiomis aplinkybėmis reikalingų dokumentų nėra, bet mūsų specializuota komanda nagrinės kiekvieną atvejį ir spręs, ar jums padarytas tiesioginis poveikis.

  Open Homes užsakymai, kurie atšaukti. Daugiau informacijos apie Open Homes.

  Stichinės nelaimės, teroristinė veikla ir pilietiniai ar politiniai neramumai, dėl kurių svečiai negali keliauti į suplanuotą vietą ar iš jos arba dėl kurių svečius priimti yra nesaugu.

  Epideminė liga arba susirgimai, staiga paveikiantys regioną arba ištisą žmonių grupę. Tai neapima esamų ligų, susijusių su vietove – pavyzdžiui, maliarijos Tailande arba dengės karštligės Havajuose. Dėl visų mūsų politikos pakeitimų, susijusių su ligos protrūkiu, ir politikos taikymo apimties bus sprendžiama remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir vietos valdžios įstaigų pranešimais.

  Valdžios, teisėsaugos institucijos ar kariuomenės nustatyti kelionių apribojimai, dėl kurių ribojamos kelionės į apgyvendinimo ar potyrio vietą arba iš jos.

  Pranešimai dėl grėsmės saugumui, aktualūs apgyvendinimo ar potyrio vietoje arba svečio ir su juo keliaujančių asmenų išvykimo vietoje.

  Reikšmingi komunalinių paslaugų teikimo nutrūkimai, paveikiantys apgyvendinimo arba potyrio vietą.

  Vizų arba kelionės dokumentų reikalavimų pakeitimai, dėl kurių tampa neįmanoma vykti į numatytą vietą. Tai neapima kelionės dokumentų praradimo ar galiojimo pasibaigimo.

  Ką daryti toliau

  Jei įsitikinote, kad jūsų aplinkybė atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus, pirmiausia atšaukite namų užsakymą arba Airbnb potyrį. Jei užsakymas atitinka pripažintą lengvinančią aplinkybę, būsite informuoti, kad užsakymas gali būti atšauktas be jokių baudų, o jei esate svečias, atgausite visus pinigus.

  Jei automatiškai nenustatoma, kad užsakymas atitinka reikalavimus, užsakymą vis vien atšaukite ir susisiekite su mumis, kad pateiktumėte pretenziją. Lydėsime jus atliekant tolesnius veiksmus, įskaitant visų reikiamų dokumentų pateikimą ir laukiant, kol mūsų komanda išnagrinės jūsų atvejį. Pretenziją galima pateikti per 14 dienų nuo atšaukimo.

  Susiję straipsniai
  Ar gavote reikiamą pagalbą?

  Prisijunkite ir gaukite suasmenintą pagalbą

  Gaukite pagalbos, susijusios su jūsų užsakymais, paskyra ir kt.
  Užsiregistruoti