Pradėjus vesti tekstą pasirodys paieškos pasiūlymai. Peržiūrėkite juos naudodami rodykles aukštyn ir žemyn. Norėdami pasirinkti, paspauskite įvesties mygtuką (Enter). Jei pasirinksite frazę, ji bus pridėta prie paieškos laukelio teksto. Jei pasirinksite nuorodą, naršyklė pereis į tą puslapį.
Bendruomenės politika

Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika

Atkreipkite dėmesį: nuo 2022 m. gegužės 31 d. su COVID-19 pandemija susijusioms aplinkybėms ši politika nebetaikoma. Užsakymams, pateiktiems iki 2022⁠m. gegužės 31⁠d., ir toliau bus dengiamos tam tikros su COVID-19 susijusios aplinkybės.Luxe užsakymams ir užsakymams Pietų Korėjos ribose taikomos skirtingos taisyklės.

Įsigaliojimo data: 2021 m. sausio 20 d.

Apžvalga

Šioje Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politikoje paaiškinama, kokios sąlygos taikomos atšaukimams, kai pateikus užsakymą įvyksta nenumatytų įvykių, kurių negalite kontroliuoti, ir dėl kurių užsakymo vykdymas tampa neįmanomas arba prieštaraujantis įstatymams. Ši politika taikoma tiek apgyvendinimo, tiek potyrių užsakymams.

Kai užsakymą galima atšaukti pagal šias taisykles, jos yra taikomos užsakymui ir turi pirmumą prieš jo atšaukimo taisykles. Svečiai, nukentėję nuo įvykio, kuriam taikomos šios taisyklės, gali atšaukti užsakymą ir, atsižvelgiant į aplinkybes, jiems gali būti grąžinami pinigai, suteikiama nuolaida kelionei ir (arba) kitokia kompensacija. Šeimininkai, nukentėję nuo įvykio, kuriam taikomos šios taisyklės, gali atšaukti užsakymą be neigiamų pasekmių, tačiau, atsižvelgiant į aplinkybes, atšauktos datos gali būti užblokuotos kalendoriuose.

Kokiems įvykiams taikoma

Šioje Politikoje vartojama sąvoka „Įvykis“ apima toliau nurodytas situacijas, kurios įvyksta atlikus užsakymą, nėra numatomos užsakymo metu ir trukdo arba teisiškai draudžia vykdyti užsakymą.

Vyriausybės kelionių reikalavimų pakeitimai. Valstybės įstaigų nustatyti netikėti vizų arba pasų reikalavimų pakeitimai, dėl kurių neįmanoma atvykti į vietą. Tai neapima kelionės dokumentų praradimo ar jų galiojimo pasibaigimo bei kitų asmeninių aplinkybių, susijusių su svečio leidimu keliauti.

Paskelbtos ekstremalios situacijos ir epidemijos. Vyriausybės paskelbtos vietos ar nacionalinės ekstremalios situacijos, epidemijos, pandemijos ir visuomenės sveikatai pavojingos situacijos. Tai neapima endeminių arba paprastai su vienu regionu susijusių ligų, pavyzdžiui, maliarijos Tailande arba Dengės karštligės Havajuose.

Valdžios įvesti kelionių apribojimai. Valdžios įstaigų nustatyti kelionių apribojimai, dėl kurių neįmanoma arba draudžiama keliauti į užsakytą vietą, joje apsistoti arba iš jos grįžti. Tai neapima neprivalomų rekomendacijų keliaujantiems ir panašių vyriausybės rekomendacijų.

Kariniai veiksmai ir kiti neramumai. Karo veiksmai, invazijos, pilietinis karas, terorizmas, sprogimai, maištai, riaušės, sukilimai, neramumai.

Stichinės nelaimės. Stichinės nelaimės, nenugalima jėga, didelio masto komunalinių paslaugų atjungimas, ugnikalnių išsiveržimai, cunamiai ir kiti ekstremalūs ir neįprasti meteorologiniai reiškiniai. Tai neapima oro ar gamtinių sąlygų, kurios yra pakankamai dažnos, kad būtų nuspėjamos toje vietovėje, pavyzdžiui, uraganai jų sezono Floridoje metu.

Kam netaikoma

Visais kitais atvejais. Ši politika leidžia atšaukti tik įvykus pirmiau aprašytiems įvykiams. Visais kitais atvejais ji nėra taikoma. Situacijų, dėl kurių ši politika neleidžia atšaukti užsakymų, pavyzdžiai: netikėta liga ar trauma; įsipareigojimai valstybinėms institucijoms, pvz., prisiekusiųjų pareiga, dalyvavimas teisme ar karinė prievolė; įspėjimai keliautojams ar kitos valdžios gairės (kurios neatitinka draudimo keliauti); renginio, dėl kurio buvo pateiktas užsakymas, atšaukimas ar atidėjimas; ir transporto sutrikimai, nesusiję su įvykiu, kuriam taikomos šios politikos nuostatos, pvz., kelių uždarymas, taip pat skrydžio, traukinio, autobuso ir kelto atšaukimas. Jei užsakymą atšaukiate dėl šių priežasčių, grąžintina suma priklausys nuo užsakymui taikomų atšaukimo taisyklių.

Ką daryti toliau

Jei būsite informuoti arba mums paskelbus informaciją, patvirtinančią, kad šios taisyklės taikomos jūsų užsakymui, vadovaukitės mūsų pateiktais atšaukimo nurodymais. Kai informuosime jus arba paskelbsime informaciją apie tai, kaip taikoma ši politika, atšaukti pagal šią politiką galėsite nuėję į Kelionių puslapį ir atšaukę paveiktą užsakymą. Jei manote, kad ši politika turi būti taikoma jūsų užsakymui, bet apie tai nebuvote informuoti ir mes nepaskelbėme informacijos apie įvykį, kad atšauktumėte užsakymą, susisiekite su mumis. Bet kokiu atveju turėtumėte būti pasiruošę pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta, kaip įvykis paveikė jus arba jūsų užsakymą.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis.

Kiti dalykai, apie kuriuos reikia žinoti

Šios taisyklės taikomos visiems užsakymams, kurių atvykimo data yra įsigaliojimo dieną arba vėliau. Ši politika netaikoma Luxe užsakymams, kuriems taikoma atskira pinigų grąžinimo Luxe svečiams politika.

Ar šis straipsnis padėjo?

Susiję straipsniai

Gaukite pagalbos, susijusios su jūsų užsakymais, paskyra ir kt.
Prisijunkite arba užsiregistruokite