Airbnb.org logotipas
Airbnb.org logotipas
Tėvas ir motina ramiai šypsosi ant rankų laikydami du savo vaikus parke su palmėmis.

Apie mūsų poveikį

Pati pirmoji mūsų poveikio ataskaita rodo, kaip padėjome apgyvendinti daugiau nei 220 000 žmonių, atsidūrusių ekstremaliose situacijose.

Bendruomenės galia

Nuo 2020 m. Airbnb.org teikia galimybę dalytis erdve bei ištekliais ir teikia pagalbą krizės metu.

> 220 000

laikinai apgyvendintų persikelti turėjusių asmenų

1 400 000

nemokamų nakvynių ekstremaliosios situacijos atveju

76 800

per Airbnb.org užsiregistravusių asmenų

Istorijos apie padarytą poveikį

Šiais metais reagavome į žemės drebėjimus Turkijoje ir Sirijoje, gaisrus Maujyje ir humanitarines krizes visame pasaulyje.
Poveikio ataskaita (PDF)
Vyras su tamsia barzda ir moteris su akiniais šypsosi į kamerą stovėdami priešais akmeninę sieną.

Zehra ir Souhel istorija

Apsisprendę dėl vestuvių datos, humanitarinės pagalbos darbuotojai Zehra ir Souhel persikėlė į savo svajonių namus Antakijoje, Turkijoje. Tuomet jų namus ir ateities planus sugriovė daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimai. Zehra ir Souhel rado laikiną vietą apsistoti per Airbnb.org. Bute jie galėjo lengviau atsikvėpti. „Čia galėjome vėl jaustis savimi ir apsvarstyti tolesnę įvykių eigą,“ – sako Zehra. Airbnb.org būstas tapo namais, iš kurių jie galėjo tęsti savo darbą pelno nesiekiančioje organizacijoje GOAL Global, padėdami kitiems žemės drebėjimą išgyvenusiems asmenims.

Zehra ir Souhel istorija

Apsisprendę dėl vestuvių datos, humanitarinės pagalbos darbuotojai Zehra ir Souhel persikėlė į savo svajonių namus Antakijoje, Turkijoje. Tuomet jų namus ir ateities planus sugriovė daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimai. Zehra ir Souhel rado laikiną vietą apsistoti per Airbnb.org. Bute jie galėjo lengviau atsikvėpti. „Čia galėjome vėl jaustis savimi ir apsvarstyti tolesnę įvykių eigą,“ – sako Zehra. Airbnb.org būstas tapo namais, iš kurių jie galėjo tęsti savo darbą pelno nesiekiančioje organizacijoje GOAL Global, padėdami kitiems žemės drebėjimą išgyvenusiems asmenims.
Vyras su viršugalvyje surištais garbanotais plaukais, apsirengęs mėlynais drabužiais, sėdi ant akmenų ir mąsliai žvelgia į vešlų atogrąžų mišką.

Benny istorija

Žmonės visoje šalyje vadino Benny didvyriu po to, kai jis išgelbėjo 88 metų moterį ir jos dukrą nuo miško gaisrų Maujyje. Tačiau jo paties namų nuo liepsnų išgelbėti nepavyko. Airbnb.org darbuotojai padėjo Benny rasti laikiną vietą apsistoti. Pasak jo, būstas suteikė jam ir panašioje situacijoje atsidūrusiems kaimynams stabilumą, kurio jiems reikėjo, kad galėtų pradėti atkurti savo bendruomenę. „Galime būti geriau pasirengę nukreipti savo bendruomenę tinkama linkme, kad sugrąžintume savo namus.“ Benny yra vienas iš daugelio nuo gaisrų nukentėjusių žmonių, radusių būstą ekstremaliosios situacijos atveju per Airbnb.org.

Benny istorija

Žmonės visoje šalyje vadino Benny didvyriu po to, kai jis išgelbėjo 88 metų moterį ir jos dukrą nuo miško gaisrų Maujyje. Tačiau jo paties namų nuo liepsnų išgelbėti nepavyko. Airbnb.org darbuotojai padėjo Benny rasti laikiną vietą apsistoti. Pasak jo, būstas suteikė jam ir panašioje situacijoje atsidūrusiems kaimynams stabilumą, kurio jiems reikėjo, kad galėtų pradėti atkurti savo bendruomenę. „Galime būti geriau pasirengę nukreipti savo bendruomenę tinkama linkme, kad sugrąžintume savo namus.“ Benny yra vienas iš daugelio nuo gaisrų nukentėjusių žmonių, radusių būstą ekstremaliosios situacijos atveju per Airbnb.org.

Prisidėkite prie mūsų misijos ir jūs

Kadangi Airbnb padengia visas Airbnb.org veiklos išlaidas, padedant mūsų ne pelno siekiantiems partneriams 100 % visų aukojamų lėšų skiriama apgyvendinimui ekstremaliosios situacijos atveju finansuoti.
Paaukoti
Tėvas kepa blynus, o jo sūnus ir dukra žaidžia šalia jo prie virtuvės stalo.

Ačiū

Airbnb.org šeimininkams, partneriams ir rėmėjams už pagalbą.
© 2024 Airbnb.org. Visos teisės saugomos
© 2024 Airbnb.org. Visos teisės saugomos
© 2024 Airbnb.org. Visos teisės saugomos