Kuriame kultūrą, kurioje yra vietos visiems

Priklausyti bendruomenei be kultūrinės įvairovės ir įsitraukimo neįmanoma. Norėdami sukurti pasaulį, kuriame žmonės galėtų visur jaustis kaip namuose, turime imtis realių veiksmų, kad sukurtume darbo vietą, kurioje visi jaustųsi laukiami ir kiekvieno balsas būtų išgirstas.

Airbnb bendruomenės visame pasaulyje lyčių pasiskirstymas

Airbnb bendruomenės visame pasaulyje lyčių pasiskirstymas

2018

2017


Airbnb bendruomenės JAV lyčių pasiskirtymas

Airbnb bendruomenės JAV lyčių pasiskirtymas

2018

2017


Airbnb bendruomenės JAV rasių ir etninės kilmės pasiskirstymas

Airbnb bendruomenės JAV rasių ir etninės kilmės pasiskirstymas

Vadovas – tai 11 ar aukštesnio lygio darbuotojas, turintis bent vieną jam tiesiogiai atsiskaitantį asmenį, kuris nėra laikinasis darbuotojas, rangovas ar praktikantas.**
Technikos specialistas – tai inžinierių, produktų specialistų, dizainerių, duomenų mokslo (Analytics) ir informacinių technologijų komandos narys. Neįskaitant vadovybės padėjėjų ir komandų koordinatorių.** Inžinierius – tai kiekvienas mūsų inžinierių organizacijos narys. Neįskaitant vadovybės padėjėjų ir komandų koordinatorių.**

Able@

Able@ – tai grupė, skirta darbuotojams su įvairiomis matomomis ir nematomomis (ne)galiomis bei mūsų pagalbininkams. Able@ grupė sukurta siekiant padėti nariams, užsiimantiems propagavimo veikla, skatinti suvokimą ir pritaikyti gyvenamuosius būstus kiekvieno mūsų unikaliems poreikiams.

AirPride@

AirPride@ reguliariai susitinka ir siekia išlaikyti Airbnb kaip puikią vietą LGBTQ žmonėms dirbti. Planuojame socialinius renginius, į LGBTQ orientuotas savanorių pastangas ir stengiamės šviesti biurą tokiais renginiais kaip Pride bei suburdami švietimo grupes.

Asians@

„Asians@“ grupė skirta Azijos ir Ramiojo vandenyno salų (API) žmonių ir kultūros grupėms, kurioje teikiama parama ir palaikymas. Stengiamės užtikrinti, kad visi nariai jaustųsi priklausantys Airbnb tiek pačioje įmonėje, tiek mūsų pasaulinėje šeimininkų ir svečių bendruomenėje.

Black@

Black@ stengiasi užtikrinti, kad visi nariai jaustųsi priklausantys Airbnb bendruomenei. Čia Black@ darbuotojai ir kiti norintys prisidėti gali susitikti bei aptarti, kaip rasinės ir etninės mažumos yra atstovaujamos įdarbinimo ir išlaikymo procesuose bei Airbnb bendruomenės projektuose.

Foreignairs@

Foreignairs@ švenčia Airbnb darbuotojų įvairovę. Kviečiame imigrantus ir vietinius gyventojus prisijungti prie mūsų darbuotojų bendruomenės ir dalytis patirtimi, ištekliais ir pasijutimo kaip namuose pasaulinėmis galimybėmis.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ švenčia mūsų kultūrinius panašumus ir skirtumus. Stengiamės lavinti, kelti ir remti savo lotynų amerikiečių bendruomenes organizuodami savanorių renginius, festivalius, dėstydami paskaitas ir teikdami informavimo galimybes.

Natives@

Natives@ grupė buvo sukurta siekiant suteikti galimybę visoms Airbnb bendruomenės čiabuvių tautoms, Amerikos indėnams, pirmosioms tautoms, inuitams ir aborigenams būti išgirstiems. Mes palaikome savo kultūrą skatindami sąmoningumą ir abipusiškai džiaugdamiesi, bei didindami visų, kurie dalijasi šiuo paveldu, pasididžiavimą.

Nerdettes@

Nerdettes@ grupė yra skirta moterims, dirbančioms inžinerijos, duomenų mokslo ir ITX srityse! Rengiame reguliarius susitikimus, kuriuose dalijamės patirtimi ir padedame vieni kitiems šalinti kliūtis, trukdančias kiekvienam klestėti. Prisijunkite prie mūsų per mėnesio pietus ir prisistatykite bendruomenei!

Parents@

Parents@ – tai vaikų turintiems darbuotojams skirta paramos grupė, padedanti kurti kultūrą, kuri būtų visapusiškai sveika ir tėvams, ir jų šeimoms. Dalijamės ištekliais, skirtais vaikų priežiūrai, švietimui, vaikų auklėjimui, kelionėms su vaikais, grįžimui į darbą po kūdikio gimimo ir kt.

Tribe@

Tribe@ grupė savo veiklą pradėjo kaip grupė visiems, besidomintiems žydų gyvenimu ir kultūra bendrovėje Airbnb, ir išsiplėtė, tapdama tokia vieta, kurioje žmonės galėtų dalytis savo religine ir etnine kultūra su Airbnb darbuotojų bendruomene. Susitikime ir pasidalykime ištekliais bei patirtimi, džiaukimės svarbiais įvykiais bei pasiekimais!

Veterans@

Veterans@ pamini ginkluotųjų pajėgų tarnybos veteranų indėlį ir aukas. Mes remiame veteranų judėjimą vidaus ir pasaulinėje bendruomenėje, įskaitant veteranų įdarbinimą Airbnb ir paramą karininkų šeimoms, neįgaliems / sužeistiems tarnybos nariams ir veteranams.

Women@

Grupė Women@ Airfinity yra saugi vieta visoms Airbnb bendruomenės ir jas palaikančioms moterims. Mes esame pasiryžę palaikyti atvirą bendruomenę diskusijoms apie iššūkius, su kuriais susiduria moterys technologijų srityje, mentorystės galimybes ir paramą Airbnb vadovybei.