Mūsų pasaulinės bendruomenės įvairovė yra Airbnb pagrindas

Svarbiausias mūsų tikslas – sukurti įtraukią platformą visiems šeimininkams ir svečiams, tad nepaliaujamai ją tobuliname. 
Šališkumo ir bendrumo jausmo suvokimas

Vienas iš būdų kovoti su diskriminacija yra nesąmoningo šališkumo mokymas. Siekdami padėti savo nariams suprasti diskriminaciją ir jos priežastis, sukūrėme šį priemonių rinkinį, kuris padeda pažinti šališkumą ir kiti veiksnius, kurie įtakoja žmonių sprendimus, jiems patiems to nežinant.

Veikime kartu

Airbnb pilietis bendradarbiaudamas su pasauline bendruomene siekia pažangos. Čia dalijamės mokymosi ir propagavimo priemonėmis, geriausių mąstytojų idėjomis, naujienomis apie dalijimosi namais padėtį ir veikimo būdais.

Pagalba šeimininkams kuriant bendrumo jausmą

Siekiant malonesnių ir labiau įtraukiančių Airbnb potyrių, būtinas savitarpio supratimas. Išplėstame Pagalbos centre yra atsakymų į daugelį realių klausimų apie nediskriminavimo politiką.

Norime išgirsti jūsų nuomonę

Bendruomenės centro gyvybingumas, kuris pulsuoja, kai šeimininkai vieni su kitais dalijasi istorijomis ir idėjomis, mus įkvepia, džiugina ir motyvuoja kurti geresnę platformą. Dalinkitės savo patirtimi apie žmogiškąjį ryšį ir įžiebkite diskusiją.