Mūsų pasaulinės bendruomenės įvairovė yra Airbnb pagrindas

Svarbiausias mūsų tikslas – sukurti įtraukią platformą visiems šeimininkams ir svečiams, tad nepaliaujamai ją tobuliname.

Mūsų misijos pagrindinė mintis – žmonės iš esmės yra geri, o kiekviena bendruomenė yra vieta, kuriai gali priklausyti. Nuoširdžiai tikiu, kad [diskriminacija] yra didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduriame kaip įmonė. Jis kerta per mūsų esybės ir vertybių, kurias giname, šaknis.
Brian Chesky
Brian Chesky
Airbnb generalinis direktorius, vienas iš įkūrėjų

Diskriminacijai vietos mūsų platformoje nėra
Airbnb išaugo nuo pripučiamo čiužinio mūsų įkūrėjų bute iki pasaulinės milijoninės bendruomenės, tad privalome užtikrinti, kad šeimininkai ir svečiai mūsų platforma galėtų naudotis nesusidurdami su išankstiniu nusistatymu ar diskriminacija. Visada stengiamės siekti geresnių rezultatų ir esame dėkingi už galimybę išklausyti savo bendruomenę ir iš jos mokytis.
2016 m. paprašėme, kad buvusi Amerikos pilietinių laisvių sąjungos Vašingtono įstatymų leidybos tarnybos vadovė Laura Murphy vadovautų kiekvienai įvairovės ir įtraukties aspekto peržiūrai Airbnb platformoje. Po kelis mėnesius trukusių tyrimų ir bendradarbiavimo paskelbėme ataskaitą. Visus mūsų bendruomenės narius kviečiame ją perskaityti.
Lauros apžvalgos ir daugelio Airbnb komandų padedami pranešėme apie aibę atnaujinimų. Mūsų naujasis Bendrijos įsipareigojimas, griežtesnė nediskriminavimo politika ir pastovios komandos kovai su šališkumu skatinant įvairovę kūrimas – tai tik keli žingsniai, kurių imamės kovodami su šališkumu. Šios ataskaitos rengimui mūsų pasaulinės bendruomenės indėlis buvo labai svarbus, o taip pat šių iniciatyvų vystymui. Šis darbas – tai tik mūsų nuolatinio įsipareigojimo spręsti šias problemas pradžia ir tikimės, kad čia rasite daugiau naujienų, partnerysčių ir išteklių.

Mūsų šeimininkai ir svečiai rodo pavyzdį
Savo platformą nuolat tobuliname, o bendros šeimininkų, svečių ir pasaulinės bendruomenės pastangos formuoja kiekvieną Airbnb potyrį. Manome, kad šių istorijų įamžinimas ir jų kaip įkvėpimo šaltinio atskleidimas leidžia mums permąstyti, ką reiškia bendrystė. Ir siekdami užkirsti kelią diskriminacijai, dirbsime dar smarkiau.

Padedame kiekvienam šeimininkui kurti savo sėkmės istoriją
Pradedant kalendorių tvarkymu ir bendravimu, baigiant svečių priėmimu į savo namus, mūsų šeimininkai sunkiai dirba, kad palengvintų nuostabią kelionių patirtį ir žmonių ryšius. Esame čia tam, kad palaikytumėme šį sunkų darbą suteikdami šeimininkams naudingus išteklius.

Šališkumo ir bendrumo jausmo suvokimas

Vienas iš būdų kovoti su diskriminacija yra nesąmoningo šališkumo mokymas. Siekdami padėti savo nariams suprasti diskriminaciją ir jos priežastis, sukūrėme šį priemonių rinkinį, kuris padeda pažinti šališkumą ir kiti veiksnius, kurie įtakoja žmonių sprendimus, jiems patiems to nežinant.

Veikime kartu

Airbnb pilietis bendradarbiaudamas su pasauline bendruomene siekia pažangos. Čia dalijamės mokymosi ir propagavimo priemonėmis, geriausių mąstytojų idėjomis, naujienomis apie dalijimosi namais padėtį ir veikimo būdais.

Pagalba šeimininkams kuriant bendrumo jausmą

Siekiant malonesnių ir labiau įtraukiančių Airbnb potyrių, būtinas savitarpio supratimas. Išplėstame Pagalbos centre yra atsakymų į daugelį realių klausimų apie nediskriminavimo politiką.

Norime išgirsti jūsų nuomonę

Bendruomenės centro gyvybingumas, kuris pulsuoja, kai šeimininkai vieni su kitais dalijasi istorijomis ir idėjomis, mus įkvepia, džiugina ir motyvuoja kurti geresnę platformą. Dalinkitės savo patirtimi apie žmogiškąjį ryšį ir įžiebkite diskusiją.

Tikime pokyčių palaikymu tiek per Airbnb vidaus, tiek per išorės partnerystes
Pažangos poveikis didžiausias, kai bendras vertybes puoselėjančios organizacijos dirba kartu tarnaudoamos savo bendruomenėms. Štai keli mūsų išoriniai partneriai, kurie skatina atviras diskusijas ir didina įvairovę pasauliniu ir vietos lygmenimis.
Mūsų darbo vieta yra neatskiriama Airbnb bendruomenės dalis
Airbnb variklis yra jos žmonės – tiek mūsų šeimininkai, tiek svečiai visame pasaulyje, tiek vidinė darbuotojų ir verslo partnerių bendruomenė formuoja mūsų darbo ir augimo kryptis. Manome, kad įvairovė yra būtina kuriant pasaulį, kuriame kiekvienas gali patirti bendrumo jausmą, ir imamės veiksmų diskriminacijai panaikinti ir įtraukesnei įmonei sukurti. Esame įsipareigoję siekti skaidrumo, nes siekiame, kad Airbnb taptų darbo vieta, kurioje visi jaustųsi laukiami ir visi būtų išgirsti.
Darbas ir įtrauktis Airbnb