Pamatykite talentingų buvusių Airbnb darbuotojų sąrašą.

Norėdami tvarkyti savąjį talentų katalogo profilį, susisiekite el. paštu alumni-recruiting-support@airbnb.com.