ŠEIMININKŲ IR ORGANIZATORIŲ APSAUGA

Nėra ko nerimauti

Šeimininkų saugumui – iki 1 mln USD apsauga nuo turtinės žalos ir iki 1 mln USD civilinės atsakomybės draudimas.

Šeimininkų saugumui – iki 1 mln USD apsauga nuo turtinės žalos ir iki 1 mln USD civilinės atsakomybės draudimas.

Kiekvieno šeimininko apsauga. Kiekvienam skelbimui. Visur.

Kiekvieno šeimininko apsauga. Kiekvienam skelbimui. Visur.

Prieinama šeimininkams visame pasaulyje*
Saugo šeimininkus nuo pat atvykimo iki išvykimo
Kelionių sektoriuje tam nėra lygių

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Kaip yra apsaugomi Airbnb šeimininkai

Airbnb garantija šeimininkams

Jei viešnagės metu svečias sugadintų jūsų būstą ar daiktus ir negalėtų ar nenorėtų atlyginti jums padarytos žalos, galite gauti iki 1 mln USD turtinės žalos atlyginimą.

Airbnb garantija šeimininkams gali atlyginti:

  • Svečių padarytą žalą jūsų būstui
  • Svečių padarytą žalą jūsų daiktams
  • Svečio gyvūno-pagalbininko padarytą žalą

Šeimininkų apsaugos draudimas

Retais atvejais, kai viešnagės jūsų namuose metu asmuo susižeidžia arba sugadinamas jo turtas, galimai turėsite galimybę pasinaudoti iki 1 mln USD dydžio pagrindiniu civilinės atsakomybės draudimu. Šeimininkų apsaugos draudimas gali apimti:

  • Jūsų teisinę atsakomybę už svečių ar kitų asmenų kūno sužalojimą
  • Jūsų teisinę atsakomybę už svečiams ar kitiems asmenims priklausančiam turtui padarytą žalą
  • Jūsų teisinę atsakomybę už svečio ar kitų asmenų padarytą žalą bendrojo naudojimo zonoms – pavyzdžiui, koridoriams ar greta esantiems pastatams

Esame pasiruošę jums padėti

Tapatybės patvirtinimas

Galite reikalauti, kad pas jus norintys atvykti svečiai atliktų tapatybės patikrinimo procedūrą prieš mums patvirtinant jų užsakymą. Svečiams gali tekti pateikti asmeninę informaciją, kad Airbnb ją patikrintų – pavyzdžiui, valstybinės įstaigos išduotą asmens tapatybės dokumentą.

Saugus ryšys

Įvykus incidentui mūsų susirašinėjimo platforma sudarys jums galimybę susisiekti su svečiais ir išspręsti problemas. Jei sprendimo pasiekti nepavyks, Airbnb padės atlikti kitus veiksmus.

Pagalba visą parą

Jei jums, jūsų turtui ar svečiams kas nors nutiks, mūsų pasaulinė bendruomenės aptarnavimo komanda pasiruošusi padėti.

Garantija šeimininkams suteikia mums ramybės, nes juk gali nutikti visko. Turėdamas užnugarį, jautiesi daug ramiau.“
Garantija šeimininkams suteikia mums ramybės, nes juk gali nutikti visko. Turėdamas užnugarį, jautiesi daug ramiau.“

Silvia ir Mateo, šeimininkai Londone

Silvia ir Mateo, šeimininkai Londone

Garantija šeimininkams suteikia mums ramybės, nes juk gali nutikti visko. Turėdamas užnugarį, jautiesi daug ramiau.“
Garantija šeimininkams suteikia mums ramybės, nes juk gali nutikti visko. Turėdamas užnugarį, jautiesi daug ramiau.“

Silvia ir Mateo, šeimininkai Londone

Silvia ir Mateo, šeimininkai Londone

Atsakymai į jūsų klausimus

Airbnb garantija šeimininkams – kas tai?

Airbnb Garantija šeimininkams atlygina šeimininkams iki 1 mln. USD dydžio žalą turtui, kuriam ji taikoma, tais retais atvejais, kai svečias padaro žalos už užstatą viršijančią sumą arba jei užstato nėra.

Garantija šeimininkams netaikoma gryniesiems pinigams ir vertybiniams popieriams, kolekcinėms vertybėms, retiems meno kūriniams, papuošalams, naminiams gyvūnams ir asmeninei atsakomybei. Šeimininkams patariame apsaugoti vertingus daiktus nuomojame būste arba perkelti juos kitur. Garantija taip pat netaikoma, jei turtas prarastas ar sugadintas dėl nusidėvėjimo. Daugiau informacijos

Kas yra organizatorių apsaugos draudimas?

Šeimininkų apsaugos draudimo programa suteikia pagrindinį civilinės atsakomybės draudimą iki 1 mln. USD sumai už įvykį, jei trečioji šalis pateikia pretenziją dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos, susijusios su viešnage naudojantis Airbnb.

Šiam draudimui taikoma 1 mln. USD riba vienam siūlomam būstui, taip pat gali būti taikomos tam tikros sąlygos, apribojimai ir išimtys. Daugiau informacijos

Kuo skiriasi Airbnb Garantija šeimininkams nuo Šeimininkų apsaugos draudimo?

Garantija šeimininkams ir Šeimininkų apsaugos draudimas yra dvi atskiros programos, kurias Airbnb siūlo, kad padėtų šeimininkams padengti išlaidas žalos ar sužalojimo atveju.

Garantija šeimininkams. Airbnb Garantija šeimininkams skirta šeimininkams apsaugoti tais retais atvejais, kai šeimininko būste apsistojęs svečias padaro žalą jo turtui ar namams. Garantija šeimininkams nėra draudimas ir nepakeičia jūsų namų savininko ar nuomotojo draudimo.

Šeimininkų apsaugos draudimas: Šeimininkų apsaugos draudimo programa yra draudimas, ji skirta suteikti apsaugą šeimininkams, jei trečioji šalis pareikštų pretenziją dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos. Šeimininkų apsaugos draudimo programa šeimininkai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo kitų jų turimų draudimo susitarimų, tačiau kaip pirminis draudimas ji galios tik jei įvykis susijęs su Airbnb viešnage. Daugiau informacijos

Kaip prašyti kompensacijos pagal Garantiją šeimininkams?

Šeimininkai ir svečiai dažnai nesutarimus išsprendžia patys, pasinaudodami mūsų suteikiamu Problemų sprendimo centru. Pirmiausia susisiekite su svečiu, informuokite jį apie jūsų reiškiamą pretenziją ir pateikite prašymą apmokėti mūsų Problemų sprendimų centre, jei dar to nepadarėte.

Jei problemos išspręsti bendraujant su svečiu nepavyks: pirmiausia susipažinkite su Garantijos šeimininkams sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad prašymai turi būti pateikti per 14 dienų nuo svečio išvykimo, bet ne vėliau kaip iki kito svečio atvykimo. Daugiau informacijos

Kaip namų savininko draudimas dera su Airbnb?

Airbnb šeimininkų apsaugos draudimas bus taikomas kaip pagrindinis draudimas ir suteiks civilinės atsakomybės draudimą šeimininkams ir, jei aktualu, jų namų savininkams, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, apribojimus ir išimtis.

Jei turite klausimų apie tai, kaip šis draudimas dera su namų savininko arba nuomininko draudimu, reikėtų turimą draudimą aptarti su draudimo teikėju. Kai kurie draudimai apsaugo namų savininkus ir nuomininkus nuo tam tikrų ieškinių, pateikiamų dėl svečio susižalojimo, o kai kurie tokios apsaugos nesuteikia. Visada verta pranešti jus aptarnaujančiai draudimo bendrovei apie jūsų būste vykdomą nuomos veiklą, nors civilinę atsakomybę, kylančią Airbnb viešnagės metu, turėtų drausti šeimininkų apsaugos draudimas. Daugiau informacijos

Kas yra potyrio draudimas?

Potyrio draudimas yra pagrindinis civilinės atsakomybės draudimas potyrių organizatoriams, kurio pagrindu atlyginama žala trečiajai šaliai tuo atveju, jei dalyvis ar kita trečioji šalis potyrio metu patiria kūno sužalojimą ar turtinę žalą. Draudimo suma gali siekti iki 1 mln USD už potyrį, o galimybė naudotis šiuo draudimu priklauso nuo potyrio tipo. Dalyviams draudimo galiojimo laikotarpiu taikoma atskira 1 mln USD suminė viršutinė riba, taip pat gali būti taikomos tam tikros sąlygos, apribojimai ir išimtys. Daugiau informacijos

Pasiruošę priimti svečius?

Pasiruošę priimti svečius?