Pereiti prie turinio

Būkite Airbnb partneriu ir užsidirbkite

Pradėkite dalyvauti programoje ir uždirbkite pinigų reklamuodami Airbnb viešnages ir potyrius.

Kas gali tapti partneriu?

Airbnb partneriai uždirba pinigų reklamuodami Airbnb viešnages ir potyrius. Jei mėgstate dalytis kelionių turiniu su savo auditorija, ši programa kaip tik jums.

Nuomonės formuotojai
Populiariausias kelionių vietas atskleidžiate visai kitu kampu. Auditorija laukia jūsų įrašų, teigiamų įvertinimų ir paminėjimų.
Tinklaraštininkai
Esate tyrinėtojas, gimęs pasakoti istorijas. Jums patinka dalytis savo unikalia patirtimi iš viso pasaulio.
Partneriai
Jūsų patirtis padeda žmonėms iš viso pasaulio atrasti nepamirštamų kelionių galimybių.
Nuomonės formuotojai
Populiariausias kelionių vietas atskleidžiate visai kitu kampu. Auditorija laukia jūsų įrašų, teigiamų įvertinimų ir paminėjimų.
Tinklaraštininkai
Esate tyrinėtojas, gimęs pasakoti istorijas. Jums patinka dalytis savo unikalia patirtimi iš viso pasaulio.
Partneriai
Jūsų patirtis padeda žmonėms iš viso pasaulio atrasti nepamirštamų kelionių galimybių.
Nuomonės formuotojai
Populiariausias kelionių vietas atskleidžiate visai kitu kampu. Auditorija laukia jūsų įrašų, teigiamų įvertinimų ir paminėjimų.
Tinklaraštininkai
Esate tyrinėtojas, gimęs pasakoti istorijas. Jums patinka dalytis savo unikalia patirtimi iš viso pasaulio.
Partneriai
Jūsų patirtis padeda žmonėms iš viso pasaulio atrasti nepamirštamų kelionių galimybių.
Nuomonės formuotojai
Populiariausias kelionių vietas atskleidžiate visai kitu kampu. Auditorija laukia jūsų įrašų, teigiamų įvertinimų ir paminėjimų.
Tinklaraštininkai
Esate tyrinėtojas, gimęs pasakoti istorijas. Jums patinka dalytis savo unikalia patirtimi iš viso pasaulio.
Partneriai
Jūsų patirtis padeda žmonėms iš viso pasaulio atrasti nepamirštamų kelionių galimybių.
Nuomonės formuotojai
Populiariausias kelionių vietas atskleidžiate visai kitu kampu. Auditorija laukia jūsų įrašų, teigiamų įvertinimų ir paminėjimų.
Tinklaraštininkai
Esate tyrinėtojas, gimęs pasakoti istorijas. Jums patinka dalytis savo unikalia patirtimi iš viso pasaulio.
Partneriai
Jūsų patirtis padeda žmonėms iš viso pasaulio atrasti nepamirštamų kelionių galimybių.

Kaip tai veikia

1
Užsiregistruoti
Prisijungę iškart gausite prieigą prie programos įrankių.
2
Dalytis turiniu
Gaukite pritaikytas nuorodas arba kurkite savo valdiklius ir puslapius, kuriais galėsite dalytis su sekėjais.
3
Pradėkite uždirbti
Kiekvieną kartą kam nors užsisakius iš Airbnb per jūsų turinį, jums atiteks dalis Airbnb paslaugos mokesčio sumos: 30 % viešnagės atveju ir 25 % – potyrio. Daugiau informacijos

Būdai dalytis

Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Sukurti nuorodą
Dalykitės trumpa nuoroda į Airbnb būstą su potencialiais klientais.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Įterpti valdiklį
Tinkinkite valdiklius ir padėkite juos bet kur, kad sekėjai galėtų užsisakyti dar ir dar kartą.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.
Sukurti nukreipimo puslapį
Paprastai kurkite ir atnaujinkite savo kelionių puslapius Airbnb platformoje. Nereikia jokių HTML įgūdžių.

Norite gauti daugiau informacijos?

Daugiau informacijos apie programą rasite Pagalbos centre.